Türk Ticaret Kanununa göre açılış ve kapanış onayına tabi ticari defterler nelerdir?

Muhasebe-1

Türt Ticaret Kanununa göre açılış ve kapanış onayına tabi ticari defterler nelerdir?

TTK 64.maddesi ve 19.12.2012 tarih 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ kapsamında fiziki ortamda tutulan, açılış ve kapanış onayı yapılması gereken defterler aşağıda belirtilmiştir.

AÇILIŞ ONAYINA TABİ DEFTERLER (64/3)

 1-Yevmiye defteri,

 2-Defteri kebir,

 3-Envanter defteri

 4-A.Ş için Yönetim Kurulu Karar Defteri/ Ltd. Şti İçin Müdürler Kurulu Karar     Defteri

 5-Pay defteri ***

 6-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri ***

 ***Pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.(64/3)

Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır.Bu nedenle Limited Şirketlerde müdürler kurulu karar defteri tasdik ettirerek her yıl açılış ve kapanış onayı ile uğraşmak yerine tebliğ ile düzenlendiği şekilde sadece genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutup her yıl açılış ve kapanış onaylarından da kurtulmuş olabilirsiniz.

Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde, müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.(Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 11/4.madde) Bu tebliğ hükmü uyarınca limited şirketlerde ayrı bir müdürler kurulu karar defteri onaylatılmasını önermiyoruz
. Ancak 2013 yılında tebliğ yayınlanmadan ayrıca müdürler kurulu karar defteri onaylatmış olanların 31 Ocak 2014 tarihine kadar mutlaka kapanış onayı yaptırması gerekmektedir.

Açılış onayının defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar ( Aralık ayı sonuna kadar) notere yaptırılması gereklidir.

KAPANIŞ ONAYI YAPTIRILMASI GEREKEN DEFTERLER(64/3)

 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6455 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle değiştirilen  6102 Sayılı TTK 64/3. Maddesi ile yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinin Mart  ayı sonu olan kapanış onay tarihi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

1-    Yevmiye defteri  İzleyen faaliyet döneminin 6.ayının sonuna kadar (30.Haziran)

2-    Yönetim kurulu karar defteri İzleyen faaliyet döneminin 1.ayının sonuna kadar (31.Ocak)

Notere yaptırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.