Yargılama Giderleri Nelerdir? Yargılama Giderleri Detayları…

Bilirkişi ücreti: Adli yargı sisteminde, baktıkları işin özelliğine ve sarf edilen emeğe göre bilirkişi ücretlerini belirleyen yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle bilirkişiye ödenecek ücret mahkeme hâkiminin takdirine bırakılmıştır.

 Tebligat ücreti: Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü’nün 3’üncü maddesi gereğince PTT Genel Müdürlüğünce her yıl açıklanarak ilan edilir.

 Mahkeme heyeti yolluk ücreti: Keşfe katılan adalet personeline ödenecek ücretler 3717 Sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun Bir Maddesi’nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun gereğince hesaplanır.

 Tanık ücreti: CMK’nın 61’inci Maddesi’nde tanık tazminatı düzenlenmiştir. Buna göre Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanığa, her yıl Adalet Bakanlığınca hazırlanan tarifeye göre kaybettiği zaman ile orantılı bir tazminat verilir. Tanık hazır olmak için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikâmet ve beslenme giderleri de karşılanır. Ödenen tazminat ve giderlerden, hiçbir vergi, Resim ve harç alınmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.