Yeminli Mali Müşavirler Nezrinde Yapılacak Takibat YMM’nin Bağlı Olduğu Vergi Dairesince Yerine Getirilecektir

  Özet:Buna göre; müşterek ve müteselsil sorumluluktan kaynaklı yeminli mali müşavirler nezrinde yapılacak takibat, mükellefin bağlı olduğu Vergi dairesince düzenlenecek

Devam