Defi ve İtiraz Nedir? Farklar Nelerdir?

Bir borç ilişkisinde borcun ödeme zamanı geldiğinde, belli durumların ortaya çıkması halinde borçlu borcun ödenmemesinden kaçınabilir…..

Bu durumlar def’i ve itiraz kurumlarıdır….

İtiraz Nedir?

İtiraz:hakkın hiç doğmadığını ya da sona erdiğini iddia eden savunma türlerine denir. Örneğin borcun ödendiğini belirtmek, hak düşürücü sürenin geçmiş olduğunu iddia etmek itiraz türlerine örnek verilebilir.

Def’i yada defi:Defi ise borçlunun ifadan kaçınmasına imkan tanıyan özel sebeplere denir.

Def’ilere örnek olarak;

1-Zamanaşımı def’i,

2-Haksız fiil def’i,

3-Sebepsiz zenginleşme def’i,

4-Ayıplı ifa def’i,

5-Ödemezlik def’i veya ifa güçsüzlüğü halinde ödemezlik def’i,

6-Hapis hakkına ilişkin def’i veya alıkoyma hakkına ilişkin def’i,

7-Kefilin sahip olduğu def’iler ve

8-Pactum de non petendo defi örnek verilebilir.

 

Defi ve İtiraz Arasındaki Fark Nedir? Defi Ne Zaman İleri Sürülebilir? Defi Ne Zaman İleri Sürülebilir?

Defi ve itiraz borçlar hukukuna ilişkin davalarda önem arz etmektedir…

İtiraz ve Defi’inin ayrımı hususu usul hukuku bakımından önemlidir.

Şçyleki; Bu önem dava devam ederken borçlunun başvuracağı savunmanın niteliğindedir.

Başka bir anlatımla dava devam ederken hem itirazları hem defileri ileri sürmek mümkün olmayacaktır.İtirazlar davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Örneğin borcun ödendiğine dair belge davanın her aşamasında itiraz olarak ileri sürülebilir. Bunun yanında itiraz sebepleri hakim tarafından resen incelenir.

-Buna karşılık defi’ler en geç cevap dilekçesinde ileri sürülmelidir. Örneğin zaman aşımı defi en geç cevap dilekçesi ile ileri sürülmelidir. Hakim resen dikkate almayacağı gibi, cevap dilekçesinden sonra ileri sürülmesi halinde karşı taraf savunmanın genişletilmesi kuralına aykırılıktan bahisle defi’nin reddedilmesini talep edecektir.

Defilerin Ortak Özellikleri;

1-alacak hakkı ve talep yetkisiyle bağlantılı olma,

2-hak olma,

3-sınırlı sayıda olmama,

4-zamanaşımına uğramama ve

5-maddî hukuka ilişkin bir savunma vasıtası olma şeklinde sıralanabilir.

 

Sürekli Defiler-Sürekli Olmayan Defiler Ayrımı:

Sürekli def’ilere;

1-zamanaşımı def’i,

2-haksız fiil def’i,

3-sebepsiz zenginleşme def’i,

4-ayıplı ifa def’i;

Geçici def’ilere ise;

1-ödemezlik def’i veya ifa güçsüzlüğü halinde ödemezlik def’i,

2-hapis hakkına ilişkin def’i veya alıkoyma hakkına ilişkin def’i,

3-kefilin sahip olduğu def’iler ve

4-pactum de non petendo def’i örnek verilebilir.

Def’i hakkı yargılamada açıkça ileri sürülmedikçe hâkim tarafından re’sen dikkate alınamaz.

İtirazlar kendi içerisinde;

1-hakkın doğumuna engel olan,

2-hakkı ortadan kaldıran,

3-hakkı geciktirici veya engelleyici etkisi olan itirazlar şeklinde ayrıma tâbi tutulur.

Hakkın doğumuna engel olan itirazlara; kesin hükümsüzlük (butlan) ve eksiklik (noksanlık) halleri;

Hakkı ortadan kaldıran itirazlara ise; borcu sona erdiren haller, hak düşürücü sürenin gerçekleşmesi, kullanılmış bozucu yenilik doğuran hakların ileri sürülmesi, bozucu koşulun gerçekleşmesi örnek olarak verilebilir. İfa zamanını uzatma sözleşmesi hakkı geciktirici itiraz olarak nitelendirilirken; hakkı engelleyici itirazlar kapsamında kumar ve bahis ve etkisizleşme itirazı sayılabilir.

İtirazın varlığının etkisi kendiliğinden ortaya çıkar.

Bu sebeple itiraz, menfaati olan herkes tarafından ileri sürülebileceği gibi, hâkim tarafından da re’sen dikkate alınır.”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.