Vergi Mahremiyeti Nedir? Vergi Mahremiyetinden Sayılmayan Haller Nelerdir

Avukatın vergi dairesinden müvekkili hakkında özel esaslar kapsamında olup olmadığını talep etmesi sayılacak mıdır?

213 sayılı VUK’nun 5.maddesi hükmü vergi mahremiyetine ayrılmıştır. Madde hükmüne göre, kimlerin   hangi konularda vergi mahremiyeti kapsamında olduğu uzun uzadıya açıklanmıştır. Buna göre, madde hükmünde yer verilen ve 4 madde halinde zikredilen   kimseler mükelleflerle ilgili   konularda edindikleri bilgileri başkalarına açıklayamazlar.

Öte yandan bazı konuların   açıklanması   vergi mahremiyeti kapsamına dahil olmamaktadır. Örneğin,   bir mükellefin matrahı, tahakkuk eden vergisi, ödenmemiş vergi ve cezalar Maliye Bakanlığı tarafından   açıklanabilmektedir.   Ayrıca kamu görevlilerince yapılan   adli ve idari soruşturmalar ile ilgili   olarak talep edilen   bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline ilişkin bilgiler verilebilir.

Keza, sahte veya muhteviyatı itibariyle kullanımı veya düzenlenmesi ile ilgili mesleki kuruluşlara, meslek odalarına ve 3568 sayılı yasa ile kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal olarak kabul edilmemektedir. Maliye Bakanlığına vergi mahremiyeti konusunda düzenlenleme yapma yetkisi verilmiştir.

Sonuç olarak   vekaletine sahip bir avukatın   ilgili vergi dairesinden   tüccar müvekkili ile ilgili özel esaslar hakkında bilgi talep etmesi bize göre vergi mahremiyetini ihlal kapsamında değildir.   Avukatlık yasası hükümlerine göre umumi vekalet almış bir avukatın   müvekkili ile ilgili somut bilgileri vergi dairesinden   ile talep etmesi (örneğin müvekkilin   kod 4 diye tanımlanan   özel esaslar kapsamında bulunup bulunmadığını istemesi) 213 sayılı VUK 5.md kapsamında vergi mahremiyetinin ihlali olarak   değerlendirilmez. Günümüz koşullarında artık nelerin   vergi mahremiyeti olduğu, nelerin   vergi mahremiyeti kapsamında bulunmadığı konularının   Maliye Bakanlığı’na verilen yetki kapsamında ve ilgili genel tebliğler kapsamına göre yeniden düzenlenmesi zamanı gelmiş ve hatta geçmektedir. (Bkz. VUK GT 72,142,143,177,293,307,409,417, 428,440)

Kaynak: hurses.com.tr / Nazlı Gaye Alpaslan Güven

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.