KDV Özel Matrah Şekilleri Nedir?

Özel Matrah Şekilleri 3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde, bazı teslim ve hizmetlerin matrahlarının tespiti açısından özel düzenleme getirilmiştir. Münhasıran

Devam