Bireysel FinansSPK/Rekabet/BDDK

ŞİRKETLERİN FAALİYET RAPORLARINI NE ZAMAN HAZIRLAMIŞ OLMALARI GEREKİYOR-1

borsa-9

ŞİRKETLERİN FAALİYET RAPORLARINI ŞUBAT AYI İÇİNDE HAZIRLAMIŞ OLMALARI GEREKİYOR

Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe gireli 3 sene oldu ve iş dünyasında pek çok yenilik ve zorunluluk getirdi. Bunlardan önemlice bir tanesi de Şirketler için faaliyet raporu hazırlanması ile ilgili. Kanuna göre “Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu”, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmalıdır.

Şirketlerin olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılacağı ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması ise genel kurulun devredilemez yetkileri arasında sayıldığı için Şubat ve Mart ayları şirketlerin Ticaret Kanunu’na uyum ayı olarak nitelenebilir.

Rapor nasıl hazırlanıyor?

Faaliyet raporunda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilmeli ve ayrıca raporda, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de değinmek şart. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer almalıdır. Asgari içerik olarak yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir:

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar.

b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Rapor onaya tabidir

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlayıp genel kurulun kararına sunacaktır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esaslara göre yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi gündem maddelerinden bir tanesi olup ayrıca yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu toplantıda hazır bulundurulacak belgelerden bir tanesidir.

Sonuç olarak söz konusu faaliyet raporunun hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Bu durumda genel kurul yıllık faaliyet raporu hazırlanıp yönetim kurulunca onaylamadıkça ve genel kurulun kararına sunulmadıkça, genel kurul yapılmış sayılmayacaktır.

Yeni ticaret mevzuatına göre önemli sayılabilecek hisse/sermaye değişikliklerinin yıllık faaliyet raporunda yer alması (md.198), bağlı ve hâkim şirket raporlarının hazırlanması (md.199), yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetimi (md.397) bu konuda dikkat edilmesi gereken diğer önemli hususlardır. Özellikle denetime tabi şirketler, grup şirketleri ve özellikli şirketlerde yıllık faaliyet raporları pay sahipleri, paydaşlar ve karar vericiler için önemli bilgiler içermektedir.

Raporun hazırlanma süresi

Ticaret Kanunu’nun 514’üncü maddesinde “hesap döneminin ilk üç ayı” denilse de “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik”’te faaliyet raporlarının ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanacağı ifade edilmiştir. Buna göre 31 Aralık 2014 tarihinde kapanan yıl için faaliyet raporunun 2014 yılı Şubat ayının sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir. Anılan faaliyet raporu Şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmalıdır.

Raporun saklanması

6102 sayılı Ticaret Kanun’unun 210 uncu maddesine göre şirketlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenebileceği, 28.08.2012 tarihli Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğinin 5/k bendine göre yıllık faaliyet raporlarının denetime konu olacağı ifade edilmiştir. Yıllık faaliyet raporu YTTK md 82’ye göre 10 yıl boyunca muhafaza edilmesi gereken belgeler arasında da sayılmıştır. Yıllık faaliyet raporunun talep edilmesi halinde 10 iş günü içinde denetim elemanına teslim edilmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.