Plan Program Bütçe Sistemi Nedir?

muhasebe-31

Planlama Programlama Bütçe Sistemi

Hükümetin  sınırlı  bütçe  olanaklarını,  çeşitli  programlar  arasında maksimum fayda sağlayacak biçimde ayırması gerektiği görüşü, önemle savunulmaktadır. Bu nedenle, birçok ülkede klasik bütçe yerine program bütçe anlayışı benimsenmiştir. Gerçekten, yıllık klasik bütçelerle devletin faaliyetlerinin fayda ve maliyetlerini saptama olanağı da yoktur.

Program bütçe uygulaması, maliye fayda analizlerine büyük önem vermekte olup, bütçe olanaklarının en etkin düzeyde kullanımı bakımından mevcut alternatifler arasından en uygununun seçimini zorunlu kılmaktadır.

Çünkü kamu yatırımlarının faydaları genellikle çok uzun senelere ya da gelecek nesillere kadar yayılır. Öte yandan, klasik bütçe anlayışı devletin ekonomik   faaliyetlerinin   temel   amacını   da   açık   bir   biçimde   ortaya koymamaktadır. Program bütçe yaklaşımı ise, bu amaçları gerçekleştirecek programlarla ilgili olduğundan, amaçlar arasında ulusal önceliklere uygun olarak bir sıranın saptanmasına bile uygun düşmektedir.

Gerçekten klasik bütçe ile, kaynak ayrımında etkinliğin sağlanması düşünülemez.  Dolayısıyla,  program  bütçe  ile  bilimsel  bazı  yöntemler kullanıldığından,  kaynak  ayrımında  etkinliğin  sağlanması  daha  kolay olmaktadır.

Program bütçe tekniğinde ödenekler belli bir takım işlerin yapılması için verilmektedir. Bu anlayışta, hizmetleri görecek olan örgütler ve bunların kadrosu,  personeli  arka  plana  itilmiştir.  Yapılacak  hizmetler  nitelik  ve
miktarları  belirtilerek  ön  plana  alınmıştır.  Hizmetler  bazı  faaliyetlerin yapılması ile görülecektir. Bu faaliyetlerin yapılması için gerekli harcama tutarları hesaplanır ve ödenekler ona göre tahsis edilir. Program bütçe anlayışında,  belli  bir  hizmet  programının  gerçekleştirilmesi  ön  plana çıktığından bu amaçla kullanılacak örgüt personel ile araç ve gereçler hizmetin bir fonksiyonu haline gelmiştir. Yapılacak iş değiştiği zaman, hizmetin girdilerinin de değiştirilmesi gereklidir. Bu bütçeleme anlayışının uygulanması  için  her  şeyden  önce,  idareden  gerçekleştirilmesi  istenen amaçların çok iyi belirtilmesi gereklidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.