Devlet Personel Başkanlığı

Ölü doğum yapan memurun analık iznin aktarılması

mevzuat-9

Ölü doğum yapan memurun analık iznin aktarılması

Kategori Doğum İzni
Kanun / Madde(ler) 657 / 104
Tarih 13/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 62. sayfa
Özet 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin hamileliğinin 32 nci haftasından önce ölü doğum yapmış olması durumunda kullanılamayan doğum öncesi sekiz haftalık analık izin süresinin doğum sonrası analık izin süresine ekleneceği hk.
657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin hamileliğinin 32 nci haftasından önce ölü doğum yapmış olması durumunda kullanılamayan doğum öncesi sekiz haftalık analık izin süresinin doğum sonrası analık izin süresine eklenmesinin mümkün olup olmadığına dair görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde; ?Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.? hükmü yer almaktadır. 15/04/2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan (2) Seri No?lu Kamu Personeli Genel Tebliğinde ise kadın memurun otuz ikinci haftadan önce doğum yapması halinde, erken doğum sebebiyle kullanılamayan sekiz haftalık doğum öncesi analık izni süresinin tamamının doğum sonrası analık iznine ilave edileceği ifade edilmiştir. Bu itibarla, mezkur Kanunun 104 üncü maddesinin (A) bendinde belirtilen mazeret izinlerinin verilebilmesi için doğum olayının gerçekleşmiş olması kriteri esas alındığından ve madde metninde doğum yapan memura ifadesi kullanıldığından, otuz ikinci haftadan önce ölü doğum yapan memura, erken doğum sebebiyle kullanamadığı sekiz haftalık doğum öncesi analık izninin tamamının doğum sonrası analık iznine ilave edilmesi gerektiği, doğumun ölü doğum yada düşük olduğuna sağlık hizmeti sunucusu tarafından karar verilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.