Mali Müşavirleri Hapse Gönderecek Düzenleme

Mevzuat-13

Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca Meslek Mensuplarımız vergi incelemelerindeki sorumlulukları hakkında yönerge taslağı hazırlandı. Bakanlık Bu yönergenin taslağını TÜRMOB a göndererek görüş istedi. Türmob’ta odalara gönderdiği bu taslak ile ilgili olarak görüş istedi.

Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan yönergeye taslağı onaylanırsa, Mali Müşavirlere Hapis yolu gözüküyor. Meslek Mensupları tonlarca sorununa çözüm yolları arar iken, bir okta Vergi denetim kurulu başkanlığından atıldı.

Taslağı temeli olmayan bir binaya benzeten, meslek mensupları, taslak bu hali ile yayınlanır ise, mükelleflerine bağlı olan işlemler sebebi ile KAÇAKÇI ve SAHTEKAR olarak yargılana bilinecek.

Taslak bu hali ile kabul görür ise, sayıları 100.000 üzerinde olan, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler, Vergi Müfettişleri tarafından tutulacak raporlar ile, disiplin, mali sorumlulukların dışında, Vergi Usul Kanunun 359 uncu maddesinde Kaçakçılık ve bir çoğu hapis olan cezalarla karşı karşıya kalabilecekler.

Bu konuda, Bir çok meslektaşın ayakta olduğunu belirten Meslekte Diriliş Çalışma Grubu, “Bugün ki şartlarda mükellefte vergi bilinci anlatılmamış iken, faturanın Meslek mensuplarına kesilmesi Acı bir felakettir” dedi

Taslakta meslek mensupları,

Disiplin Suçu; 

Vergi Müfettişleri, yaptıkları vergi incelemeleri sırasında, meslek onuruna veya mesleki standartlara aykırı eylem ve davranışlarda bulunan, görevini yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahut görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunduğunun tespiti halinde ve gerekli görüldüğü takdirde, Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre gerekli araştırma ve incelemenin yapılmasını teminen, meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya iletilmek üzere ilgili meslek mensubu hakkında ayrı bir Görüş ve Öneri Raporu düzenleyebilecek.

Kaçakçılık Suçu 

Vergi Müfettişleri, yaptıkları vergi incelemeleri sırasında, Vergi Usul Kanunun 359 uncu maddesinde (Kaçakçılık Suçları ve Cezaları ki bir çoğu hapis cezası) sayılan suçların işlendiğini tespit etmeleri halinde, meslek mensubunun bu suça katılıp katılmadığını belirler. Vergi Müfettişleri, meslek mensubunun bu suça katıldığını tespit ettiği durumda Vergi Suçu Raporu tanzim ederler. (vergi şucu raporu Kaçakçılık suçudur )

Sahtecilik Suçu 

Vergi Müfettişleri, yaptıkları vergi incelemeleri sırasında, meslek mensuplarının, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri bir suçla karşılaşmaları halinde, fiillerin niteliğine göre 5237 sayılı Kanunun (Kamu Güvenine Karşı Suçlar Kamunun güvenine karşı suçlar,  geniş anlamda SAHTECİLİK suçlarıdır.) kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını teminen, bir Görüş ve Öneri Raporu tanzim ederek, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere bağlı bulunduğu Grup Başkanlığına tevdi ederler.”

Meslek  mensupları bu durumlar ile Karşı karşıya kalacak,

Bu konuda bir açıklamada bulunan Meslekte Diriliş Çalışma Grubu;

“ Bu durum kabul edilebilir gibi değil, Bütün belge düzeni, ve kazancı mükellefe bağlı olan mali müşavirlik merci,  zaten mükellef  önünde, ezilip büzülür bir hale getirilmiş iken, bu sıkıntılarından kurtarılmayı bekler iken birde , bu şekilde bir yönerge ile , tam anlamı  ile vurun abalıya durumuna düşürülmüştür,
1.) Bu yönergenin bu şekli ile onaylana bilinmesi için öncelik ile, bir fatura kontrol mekanizması konulmalıdır. Bizler hangi faturanın gerçek hangisinin gerçek dışı olduklarını nereden ve nasıl bilebiliriz.
2.) bu yönergenin kabul edile bilinmesi için, öncelikle, İş yeri açarken hiçbir şartta tabi tutulmayan mükelleflere Fatura nedir?, İrsaliye nedir? Vergi ne demektir? Hangi yasalardan sorumlu olduğu ve neler yapmaları gerekli olduğu, Sorumlulukları ve yapması gerekenler İlgili kurumlara başvurduklarında bildirilmelidir. Ki mükellefe bir yanıltıcı belgenin yada yerine getirilmeyen bir sorumluluğunu kendilerini nerelere götüreceğini bilsin.
3.) Mali Müşavirlik mesleği , KPSS den alınacak puan ile kolaylıkla girilen ve birkaç aylık eğitimle oluşan bir meslek değildir. Tonlarca eğitim alan ve tonlarca konudan mesul tutularak, bir sorun ile karşılaşılmaz ise liseden sonra tam 9 senelik bir süreç ile elde edilebilen son derece kıymetli ve bir o kadarda saygın bir meslektir. Her hangi bir disiplin dışı durumda, zaten yasamızın yüklediği mesuliyet ile gereği yapılmaktadır.
4.) Böyle bir yönergenin varlığı ile, gelir idaresinde yapılan tonlarca işin, temel direği, başlangıç noktası, hareket kaynağı olan, devlet ekonomisinde gelirin oluşmasında ana yapı,ve bir çok memurun çalışma alt yapısının bir basamağı olan işlemleri hazırlayan, yani gelir idaresinin Temel bir parçası olarak, Mali Müşavirlik merci ile kurumlar arasında sınıflar, farklılıklar, ayrımlar, ve ikilemler yaşanmasına yol açacaktır.
Bugün bilinçsiz olan mükelleflerin, meslek mensuplarını kendilerine vergi ödeten kişiler olarak görmek dışında, gelir idaresine, devlete, vergiye ve biz Mali Müşavirlerin mükellefler adına yerine getirdikleri tonlarca vazife umurlarında bile değil. Durum böyle olunca, işimizin sebebi belgelerde son derece zor tedarik edilmektedir. Bu yönergeyi hazırlayanlar, biraz sahaya inip , sadece bir ay mükelleflerden ne zorluklarda evraklar toplandığını, ne çabalar ile hazırlandığını görseler o zaman, bu yönergenin oturması için, öncelikli adımın, meslek mensubu değil , mükellef olduğunu anlaya bilirler.
Ayrıca, vergi kurumlarında, mevzuat ve yönetmeliklerden habersiz, bilgisiz, bir çok memur ile karşı karşıya kalmaktayız. Bir çok konuda mesuliyetimiz olmasına karşın, memurların hatlarına bağlı düzeltmeler, yaşanan sorun, kaçak ve kayıplara karşı meslek mensupları, “çok affedersiniz, okumadım daha, kusura bakma” ” gibi durumlar ile geçiştiriliyor, bin bir izahat belge götürülerek naz ve trip ile düzelttiriliyor iken, meslek mensubunun KAÇAKÇILIK ve SAHTEKARLIK ile suçlanması kabul edile bilinecek bir durum değildir.
Bir başka konu ise, meslek mensubunun, bu yönerge ile vergi müfettişlerinin dudakları arasında bırakılmasıdır. Bir  meslek  mensubunun vergi müfettişinin yönergeye bağlı olarak, oluşturacağı bir uygulama ile Zan altında kalacak, hem mükellefi, hem toplum nazarında kirlenecektir. Kendisini ispata girse bile bir kez mimlenmiş ve damgalanmış durumuna düşecektir.
Bu sebepler ile tamamen yanlış buluyor ve Meslekte DİRLİŞ çalışma gurubu, ve MESLEKTAŞLARIMIZ adına şiddet ile karşı olduğumuzu ve hiçbir suret ile yukarıda belirttiğimiz sadece, birkaç gerekçe de de görüle bilineceği üzere kabul edile bilinecek hiçbir tarafı yoktur.” dedi.

MESLEKTE DİRİLİŞ ÇALIŞMA GRUBU

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.