Mahalli İdarelerde Temsil ve Ağırlama Gideri Nasıl Yapılmalıdır?

Temsil ve Ağırlama Giderleri Kapsamında Yapılan Harcamaların Hangi Amaçla Yapıldığının Ödeme Emrinde ve Eki Evraklarda Belirtilmemiş Olması

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin “Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri” başlıklı 37 nci maddesinde:
“……..
(3) Ziyafete ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin ödenmesinde alınacak harcama talimatında, davetli ve misafirlerin sayısı ile mihmandarın yapacağı harcamaların neleri kapsayacağı belirtilir.”
Denilmektedir.
Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin “Temsil Giderleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; temsil giderlerinin görevle ilgili olmak şartıyla; beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek, kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek, beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlemek ve hediye vermek, için yapılacağı, “Ağırlama Giderleri” başlıklı 5 inci maddesinde ise; beldenin misafiri durumunda olan;

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri, Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokolüne dahil kişiler, yabancı ülke temsilcileri veya konuklar, sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler, basın mensupları, beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar, ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri şeklinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede; temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma kapsamında 3.890.200,00 TL bedelli 2 yıllık ihale yapıldığı, söz konusu ihalede yemek, konaklama, toplantı, organizasyon, coffe-break, billboard, vip minibüs vs. gibi iş kalemleri belirlendiği ve her hakedişte o ay gerçekleşen iş kalemi ile birim fiyatın çarpılması sonucu hakediş bedelinin ortaya çıkarıldığı görülmüştür.
Ancak ilgili ödeme emirleri ve eki hakediş raporlarında yemek, konaklama, organizasyon gibi giderlerin ne amaçla yapıldığı belirtilmemiştir. Söz konusu harcamalara ilişkin keyfiyetin önlenmesi adına yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda temsil, tören ve ağırlama giderinin hangi amaçla yapıldığının ilgili hakedişte belirtilmiş olmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Kamu idaresi cevabında; “Belediye Bütçesinde Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri mevzuat hükümleri doğrultusunda hangi amaçla yapıldığına ilişkin belge ve tutanaklar hakediş ödemelerinde belirtilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olmakla birlikte, konunun önemine binaen bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.