Genel Bütçe-Belediye Bütçe Çakışmaları

Bütçe-4

Genel Bütçe Düzenlemelerine Atıf Yapılmasının Ortaya Çıkardığı Sorunlar:

Aşağıda yer alan atıflar belediyelerin mali mevzuat alanında ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Bu konularda genel bütçeli idareler için hangi düzenlemelerin yapıldığının tespiti bile güç olmaktadır. Kaldı ki, genel bütçe için çıkarılan bir düzenlemenin, belediyeler tarafından eksiksiz uygulanabileceğinin öngörülmesi de hatalıdır. Diğer taraftan, bazı atıflarda idarelere “uygun olanı” kullanmaları ifade edilmiştir:

3.2.1. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin fonksiyonel sınıflandırma başlıklı 8.maddesinde; “(8) Kurumlar, Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe için belirlenen üç düzey fonksiyonel kodlardan sadece kendi faaliyetlerine ilişkin kodları kullanırlar.” denilmektedir. Bu düzenleme ile yerel yönetimlerde standartlaşmanın bozulacağı açıktır.

3.2.2. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin, “101 Alınan Çekler Hesabının” düzenlendiği 53.maddesinde “(6) Çekle yapılacak tahsilatla ilgili olarak yukarıda belirtilenler dışında Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe için yapılan düzenlemeler uygulanır.” denilmektedir. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından bu yönde bir mevzuat yayımlanmamıştır.

3.2.3. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ekonomik sınıflandırma başlıklı 10.maddesinde; “(4) Kurumlar, Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe için belirlenen dört düzey ekonomik kodlardan sadece ihtiyaç duydukları kodları kullanırlar.” denilmektedir.

3.2.4. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı” başlıklı 73.maddesinde; (2) Banka kredi kartları ile yapılan tahsilatlara ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca Genel Bütçe  için belirlenen  usul ve esaslara uyulur.” denilmektedir. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından bu yönde bir mevzuat yayımlanmamıştır.

3.2.5. Kanıtlayıcı belgelerden faturanın kaybedilmesi durumunda nasıl işlem yapılacağına ilişkin düzenleme için baktığımız Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde, “Maliye Bakanlığınca merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri için belirlenen usul ve esaslara uyulur.” hükmüne rastlamaktayız. Dolayısıyla, yönetmeliğe açık olarak bu durumda ne yapılacağı yazılmamış, bunun yerine bir başka düzenlemeye atıf yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.