Devlet MemuruKARİYER

Emniyet Hizmetleri Tazminatında Zam Ne Kadar?

Pomem-1

2016 Torba Kanun Geliyor..!!

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıda 7’den 77’e tüm Türkiye’yi ilgilendiren çok önemli düzenlemeler yer alıyor.
dasdasda

İşte hayatımızı değiştirecek düzenlemelerden bazıları…

Memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi verilecek.
– Kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmaksızın çalışma imkanı tanınıyor. Çoğul doğumlarda söz konusu sürelere birer ay ilave edilecek. Bebeğin engelli doğması halinde ise her halükarda 12 ay süreyle çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma imkanı getirilecek.

EVLAT EDİNENE 8 HAFTA İZİN

– 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek.
– Doğum sonrasında kadın memurların analık izni bitiminde başlayan 24 ay aylıksız izin, istekleri halinde 2, 4 ve 6 aylık yarı zamanlı çalışma süresinin bitiminde de başlatılabilecek. Bu imkandan evlat edinenler de yararlanacak.

İLKOKULA KADAR PART-TIME

– Çocuğu olan memur anne ve babaya, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getiriliyor. Bu düzenlemeden evlat edinenler de yararlanacak.

GERİYE DÖNÜK OLMAYACAK

– Doğum nedeniyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin kademe ilerlemesi ve derece yükselmesinde değerlendirilmesine geçmişte kullanılan izinler kapsam dışı olacak.

Brüt asgari ücret

– Kadın işçilere doğum sonrası yarım çalışma ödeneği verilmesine ilişkin düzenleme yapılacak. Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süreyle çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları süreye tekabül eden kısmının prim ve ücretleri işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretleri Fon’dan karşılanacak. Ödenecek ücret, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar olacak. İşveren tarafından ödenen ücrete ilave olarak ücretine bakılmaksızın herkese bu ödenek ödenecek.

Emniyetçilere Bütük Zam….
Tazminatlar yüzde 25 yükselecek

– Emniyet hizmetleri tazminat oranları yüzde 25 oranında artırılacak.
– Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personelden yükseköğrenimli olanların ek göstergeleri de yükseltilecek.
– Uzman erbaşların ile uzman jandarmaların ek göstergeleri de yukarı çekilecek.

Üç yılda 600 gün prim ödeme şartı var

– Kadın işçinin doğum sonrası yarım çalışma ücretinden yararlanabilmesi için işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, İş Kanunu’nda belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde kuruma doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekecek.
– Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerin İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan kısmı süreli çalışma hakkı talepleri karşılanacak. Bu durum iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacak.
– Çalışan kadınlara doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren, evlat edinme halinde ise eşlerden biri veya evlat edinene 6 aya kadar ücretsiz izin ya da her doğumda 6 aya kadar haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilme hakkı verilecek.

Emekliliğe ‘yarım etki’

Doğum veya evlat edinmeye bağlı, ilgili mevzuata göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenen memurların, bu şekilde ödeme yapılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak.

Mezun olan 2 yıl teste girmeyecek

– Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayanlardan lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar
20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla, primleri devlet tarafından ödenerek, mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren 2 yıl süreyle gelir tespiti yapılmaksızın sağlık hizmeti alabilecek.
– Öğrenimi devam eden 25 yaşını doldurmamış gençlere verilen pasaportlardan harç alınmayacak.

Muhtarlara %38 zam

– Muhtarların net 940 lira olan ödenekleri 1.300 liraya yükseltilecek. ? Tarım ve hayvancılık sektörü girdilerinden gübre ve yem teslimleri istisna kapsamına alınacak. ? Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderleri, Fonun giderleri arasına eklenecek.

Teşviklere sınır yok

– Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran iş yerlerine yönelik uygulanan sigorta primi teşvikinde sigortalı sayısı sınırı kaldırılacak.

Çalışan emeklinin kesintisi kalkıyor

– Çalışan emeklilerden yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılacak.
– Vazife malullüğü aylığı almakta olanlardan bu kapsamda çalışanlardan da söz konusu prim alınmayacak.
– Aynı kapsamda çalışanlar, yaşlılık aylıkları kesilmeksizin, herhangi bir prim ödememeleri için sigortalı sayılmayacak.

Hasankeyf nereye taşınacak?

– Dicle Nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Barajı ve HES Projesi göl alanında kalacak olan Hasankeyf ilçesinin taşınacağı alanı da belirliyor. Buna göre, ilçe kuzeyde 995 metre rakımlı Berrahalil Tepesi ile Hamduni Sırtı, doğuda 515 metre rakımlı Kot Tepe, güneyde Dicle Nehri, Kesmeköprü Köyü veKınamaz Burnu, batıda 670 metre rakımlı Düğli Tepe ve Mesiliamer Sırtı ile çevrili alana nakledilecek.
– Hasankeyf ilçe merkezi yeni yerleşim yerine nakline kadar geçecek süre içinde, ilçenin hukuki varlığı mevcut yerleşim yerinde sürdürülecek.

Cezalara büyük indirim yolda

– Evlendiğini süresi içinde bildirmeyenlere 80 TL para cezası verilecek. Adres bildirimlerini süresi içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idare para cezası 480 TL’den 80 TL’ye, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara uygulanan idari para cezası ise 963 TL’den 500 TL’ye indiriyor.
– Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 15 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 15 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 50 TL bedel ödenecek. 31 Aralık 2016 tarihine kadar verilen nüfus cüzdanlarından 8 TL kağıt bedeli alınacak.

HGS cezalarına düzenleme

– Karayollarında belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçtiği tespit edilen araç sahiplerine verilen idari para cezalarında yapılan indirime ilişkin düzenlemenin uygulamaya konulduğu tarihinden önce yapılan ödemesiz geçişlere de uygulanacak. ?”Ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verilir” hükmü uygulanmayacak.

8 bin TL’ye kadar vergi alınmayacak

– Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançların bir kısmı gelir vergisinden müstesna olacak.
– Mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8 bin lirasına kadar olan kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak. 8 bin TL’lik yıllık indirim tutarı, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenecek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.