Birim Fiyat ve İmalat Kalemleri İle İlgili Seçme Sayıştay Kararları-4

Mahkeme-1

Birim Fiyat ve İmalat Kalemleri İle İlgili Seçme Sayıştay Kararları-4
Not: kararların bir kısmı 2886 sayıl
1. Daire
Karar Tarihi : 18.11.1997
Tutanak No : 6255
Burdur İl Özel İdare Müdürlüğü 1993
18.184 poz no’lu “Her türlü çatı sökülmesi” pozunun tarifinde, kiremitlerin çıkarılması, istifi, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işleri dahil olduğundan ve birim fiyatın içinde bedeli ödendiğinden, bu pozdan yapılan çatı sökülmesi işi için ayrıca kiremit indirme bedeli ödenmesinin mümkün olmadığına,

1. Daire
Karar Tarihi : 2.12.1997
Tutanak No : 6280
Ankara İl Özel İdare Müdürlüğü 1993
1993 yılı son hakedişi olan 9 no’lu hakedişte “Özel Fiyat Eğimli Çatı Yapılması” imalatı için imalat bedeli ve fiyat farkı ödenmesine rağmen, 1994 yılının son hakedişi olan 14 no’lu hakedişte bu imalat kaldırılmış olup, hakedişte yer almamaktadır.
88/13181 sayılı Kararnamenin 8’inci maddesinde; “kesin hesapta veya işin devamı sırasında herhangi bir imalat için yapılan kesin veya ara metraj sonucu bir imalatın miktarında eksilme tespit edildiği takdirde eksilen miktar eksilişin kesinleştiği yılın fiyatları ile değerlendirilir.” denildiğinden kesinti işlemi yapılmaması sonucu fazla ödenen tutarın sorumlulara ödettirilmesine,

7. Daire
Karar Tarihi : 23.12.1997
Tutanak No : 8157
Trabzon D.S.İ. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1995
İdare malı çimento kullanılan inşaatta aynîyat kayıtlarından toplam 190 ton çimentonun müteahhide verildiği ve başkaca çimento kullanımı da olmadığına göre;
D.S.İ. Sulama İşleri Şartnamesi’nde belirlenen asgari çimento dozajlı miktarlar dikkate alınarak yapılan hesaplamada 190 ton çimentoya tekabül eden beton imalat miktarı üzerinde imalat bedeli ödenmesinin mümkün olmadığına,

7. Daire
Karar Tarihi : 10.2.1998
Tutanak No : 8173
D.S.İ. Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlık Müdürlüğü 1995
4.03 poz no’lu kum-çakıl, 4.04 kırmataş, 4.05 konkasör kumu ve kırmataş kullanılarak; üç ayrı halde beton ve betonarme betonu imalatları için fiyat teklifi verilmiştir. Sözleşmeye bağlı Özel Teknik Şartname’nin 37’nci maddesinde “Bütün kum ve çakıl malzemesi Fırat nehri kenarındaki ocaklardan sağlanacaktır. Ancak yapılacak beton deneylerine göre kırmataş ve/veya konkasör kumu kullanılması gerektiğinde müteahhit idare tarafından gösterilen ocaklardan kaya temin ederek kırmataş ve kırma kum ile beton ve betonarme betonu imal edecektir. Bu durumlarda konkasör veya elek artığı malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez …….” denilmektedir.
Beton ve betonarme betonu için gerekli agrega cinsi kum, kum-çakıl, kırmataş, ocak kumu, konkasör kumu şeklindeki tüm agrega için ayrı ayrı fiyatlar belirlenip sözleşmesine konulduğu gibi, ister ocaktan alınsın ister konkasörden imal edilsin birim fiyatın değişmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
Bu durumda; imalat birim fiyat tarifinde ve sözleşmesinde yer alan şartlarda gerçekleştirildiğinden sözleşme hükümlerinde sayılmayan “ilave iş ve külfet” de meydana getirmediğinden, işin sözleşme ve eki şartnamelerde yer alan hükümlere aykırı olarak yeni bir fiyat üzerinden ödenmesinin mümkün bulunmadığına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.