Aynı Belediye Sınırları İçerinde Görev Yeri Değişikliğinde Sürekli Görev Yolluğu Alınır mı?

Kamu görevlilerine zaman zaman aynı belediye sınırları içerisinde görev değişikliklerinde sürekli görev yolluğu ödendiği görülmektedir….

Bu takdirde aşağıda gösterilen Sayıştay 1.Dairesi tarafında verilen karar gereği, aynı belediye sınırları içerisindeki görev yeri değişikliklerinde sürekli görev yolluğu ödenmemesi gerekir….

  1. Daire

Karar Tarihi : 22.9.1998

Tutanak No : 6568

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı 1995

6245 sayılı kanunun “Tarifler” başlıklı 3’üncü maddesinin “G” bendinde;

“Memuriyet Mahalli, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup, belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri”

“H” Bendinde ise;

“Başka Yer, Yukarıda (6) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yazılı kanun hükmü gereğince sürekli görev yolluğu ancak memuriyet mahalli dışından başka bir yere atanma halinde ödenebilecektir. Sultanbeyli Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli iken, Büyükşehir Belediye Başkanlığına naklen atanan ………’a, Sultanbeyli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunduğundan, sürekli görev yolluğu ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.