Adem-i Tahsis İlkesi Nedir? Adem-i Tahsis İlkesinin İstisnaları Nelerdir?

Adem-i Tahsis ilkesi:   Belirli gelirlerin belirli giderlere ayrılmaması olan Adem-i Tahsis ilkesi bütçede kendini tüm kamu gelirlerinin tüm kamu giderleri olarak göstermektedir. Fakat bütçede ileride de anlatılacağı gibi bunun bazı istisnaları vardır. Ademi  tahsis  yönteminde ise ; belirli  kaynaklardan  elde edilen gelirler, More...

by admin | Yayınlanmış 28 dakika Önce
Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

2018 Yılı Bütçe Kanunu Ödenek Aktarma, Ödenek Ekleme, Ödenek Devir ve Ödenek İptal İşlemleri

    31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287 (Mükerrer) KANUN 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU   Kanun No. 7066                                                                                                   More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Bütçe Hakkı ve Harcama Yetkisi Nedir?

Bütçe Hakkı ve Harcama Yetkisi Bütçe hakkı; kamu hizmetlerinin cinsi ve tutarı ile bu hizmetleri karşılayacak kamu gelirlerinin toplanması hakkında karar verme yetkisidir. Bir devletin tam egemenliğe More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

5018 Sayılı Kanuna Göre Merkezi Yönetim Bütçe Türleri

5018 Sayılı Kanuna Göre Merkezi Yönetim Bütçe Türleri   5018 sayılı Kanun Genel Devleti; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler olmak üzere üç kısma ayırmış, merkezi More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 17th, 2018
0 Comments

Klasik Bütçe Sistemi Nedir?

Klasik Bütçe Sistemi Geleneksel bütçe sisteminde denilen ve bütçe sistemlerinin en eskisi olan  sistemde  kamu  giderlerinin  öncelikle  idari-siyasi  kuruluşlara  göre dağıtıldığı;   daha   More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Performans Esaslı Bütçe Sistemi Nedir?

Performans Esaslı Bütçe Sistemi Devletin   yüklendiği   görevleri   yerine   getirebilmesi   bakımından gerçekleştirdiği hizmetler ile bunların birim maliyetlerinin önem kazandığı bir More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Vergi Harcaması Nedir? Vergi Harcama Raporu Nedir?

Maliye Bakanı Naci AĞBAL Bakanlık olarak titiz çalışmalar yürüttüklerini aktarırken her yıl Vergi Harcaması Raporu yayımlayacaklarını vurguladı. Ağbal, “İnşallah gelecek sene Eylül ayında More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
1 Comment

Bütçenin Alenilik İlkesi Nedir?

Alenilik  Prensibi: Bütçe  tasarısıyla  bütçenin  icra  murakabesine  ait  vesikaların  muntazaman ve  gerçek  mali  durum  hakkında  hüküm  vermeye  uygun  bir  surette  yayınlanması  More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ağustos 16th, 2018
0 Comments

Ayrıntılı Finansman Programı Nedir?

Ayrıntılı Finansman Programı   II sayılı cetvelde yer alan Özel Bütçeli Kurumlar ile III sayılı Cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlayacaklardır. Bu More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ağustos 15th, 2018
0 Comments

Bütçe Çağrısı Nedir? Bütçe Hazırlama Rehberi Nedir?

Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi   Bütçe sürecinde program ve mali plan aşamaları tamamlandıktan sonra bütçe hazırlığına ilişkin hususların netleşmesi gerekmektedir. Bu amaca More...