2018 Harcırah Gündelik Tutarları 2018 H Cetveli

Kamu çalışanlarının geçici görevli olarak görev mahalli dışında bir yerde görevlendirilmeleri halinde alacakları gündeliklerini görsterir 2018 h cetveli yani harcırah miktarları belli oldu. 2018 YILI HARCIRAH (H CETVELİ) MİKTARLARI BELLİ OLDU, 2019 YILI HARCIRAH TUTARLARI? 2018 YILINA İLİŞKİN HARCIRAH MİKTARLARI AÇIKLANMIŞ More...

by hy nt | Yayınlanmış 3 hafta Önce
Yazar admin Aç Cuma, Şubat 23rd, 2018
0 Comments

İftar Yemeği Bütçeden Ödenir mi?

  Konuyla ilgili olarak Sayıştay 2.Dairesinin kararı aşağıda gösterilmiştir. Daire Karar Tarihi : 9.1.1997 Tutanak No : 31648 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Saymanlığı More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 24th, 2018
0 Comments

2017 Yılı Bütçe Sonuçları…2017 Yılı Bütçe Değerlendirme

Muhasebat Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan veriler kapsamında 2017 yılı bütçe sonuçlarına ilişkin olarak Emrah Akın tarafından yapılan değerlendirme aşağıda sunulmuştur…. Muhasebat More...

Yazar admin Aç Perşembe, Ocak 4th, 2018
0 Comments

2018 Yılı Bütçesi Mali Kontrol Hükümleri

    Mali kontrole ilişkin hükümler MADDE 8 – (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri; a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 3rd, 2018
0 Comments

2018 Yılı Bütçe Kanunu Ödenek Aktarma, Ödenek Ekleme, Ödenek Devir ve Ödenek İptal İşlemleri

    31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287 (Mükerrer) KANUN 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU   Kanun No. 7066                                                                                                   More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 3rd, 2018
0 Comments

Bütçe Kanununa Ekli Cetveller Nelerdir? (2018 Yılı Bütçe Kanunu)

  Bütçe Kanununa Ekli Cetveller Nelerdir? (2018 Yılı Bütçe Kanunu) 2018 Yılı Bütçe Kanunu Cetvelleri Nelerdir? 31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287 (Mükerrer) KANUN 2018 YILI More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 3rd, 2018
0 Comments

2018 Yılı Bütçe Verileri (Gelir, Gider, Borçlanma Rakamları)

  31 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30287 (Mükerrer) KANUN 2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU   Kanun No. 7066                                                                                                   More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Genel Bütçe Nedir?

“Genel bütçe” olarak adlandırılan ve merkezi hükümet kurumlarını kap-sayan bütçe kapsamında TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, yüksek yargı organları, bazı müsteşarlıklar ile bazı More...

Yazar admin Aç Cuma, Ağustos 18th, 2017
0 Comments

Bütçenin İşlev ve İlkelerinin 5018 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi

BÜTÇENİN İŞLEV VE İLKELERİNİN 5018 SAYILI KANUN ve DİĞER KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ     Bütçeler kısa bir ifadeyle devletin belirli bir dönem içerisinde yapacağı harcamaları More...

Yazar admin Aç Perşembe, Mayıs 4th, 2017
0 Comments

Mali Yönetimde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları Nelerdir?

5018 sayılı kanun bazında tanımlanan mali sorunlar ve çözüm yolları…. mali yönetim sisteminin ve bütçe kapsamının dar olduğu bütçe dışı harcamaların arttığı kalkınma planı ile bütçeler More...