FİNANSAL MUHASEBEGÜNCEL HABERLERTicari Muhasebe

Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu Nedir?

Muhasebe-7

DEĞER ARTIŞI
6.1. Tanım
Bilançonun aktifinde kayıtlı iktisadi kıymetler ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortismanların, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait oran ile çarpılarak yapılan yeniden değerleme sonucunda, bilançonun aktifi pasifine göre daha yüksek bir değere ulaşacaktır.

Yeniden değerleme sonucunda ortaya çıkan değer artışı, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeden önceki net bilanço aktif değerlerinin, bu kıymetlere yeniden değerleme oranının uygulanmasından sonra bulunacak net bilanço, aktif değerinden indirilmek suretiyle bulunacaktır.

Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymetlerin bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte o kıymetler için ayrılmış amortismanların indirilmesi suretiyle bulunan değeri ifade etmektedir.

VVK’ nun 320. maddesindeki “amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz” hükmüne istinaden, net bilanço aktif değerinin hesabında fiilen ayrılmamış veya eksik ayrılmış amortismanların tam ayrılmış varsayılarak dikkate alınması gerekir.

6.2. Değer Artış Fonu
Yeniden değerleme sonucunda doğacak değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. Bu hesap Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde 522- MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI hesabıdır.

6.3. Değer Artışı ve Amortisman
Amortismana tabi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dahil olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri, yeniden değerlemenin yapıldığı hesap döneminden itibaren sabit kıymetleri için, yeni değerleri üzerinden amortisman ayırabilirler. Ancak bina, arsa ve araziler yeniden değerlemeden önceki değerleri üzerinden amortismana tabi tutulurlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.