Vergi Terkini Ne Demektir? Vergi Nasıl Silinir?

Bütçe-8

Soru : VUK – Verginin Terkini Nedir ? Uygulaması Nasıldır ?

Cevap : Verginin Terkini : Vergi borcunun bütün hukuksal sonuçları ile birlikte ortadan kalkması silinmesi demektir.

Doğal afetlerden dolayı toplam mal varlığının en az üçte birini ( 3/1 ) kaybeden mükelleflerde o afetin zarar verdiği gelir kaynağına ait borç ve cezaların
Ürünlerin varlığının en az üçte birini ( 3/1 ) kaybeden çiftçilerle o afetin meydana geldiği yıldaki azari borç ve cezaların

kaybı ile orantılı olarakmaliye bakanlığı tarafından terkin edilir.

Örnek : Ali beyin İstanbul’da benzinliği ve Ankara’da antrepo olmak üzere iki adet iş yeri vardır. İstanbuldaki benzinliği 200.000 TL, Ankaradaki antrepo ise 400.000 TL olmak üzere 600.000 TL mal varlığına sahiptir.

İstanbulda bulunan benzinliğin vergi borcu = 40.000 TL
Ankarada bulunan antreponun vergi borcu = 60.000 TL

Ankaradaki sel baskını sonucu antrepoda 300.000 TL değerinde mal varlığı kaybı olmuştur.

Çözüm :

Ali beyin toplam mal varlığı 600.000 TL olduğu ve mal varlığında 300.000 TL kayıp olduğundan dolayı ( 1/2 oranında kayıp ) ve bu mal varlığı kaybı Ankara’da bulunan antrepoda meydana geldiğinden dolayı antreponun vergi borcu ( 1/2 ) oranın terkin edilir.

İstanbul’da bulunan benzinliğin vergi borcu = 40.000 TL ( Terkin söz konusu olmaz )

Ankara’da bulunan antreponun vergi borcu = 60.000 TL / 2 = kalan vergi borcu 30.000 TL

Toplam vergi borcu = 70.000 TL

kaynak:http://www.muhasebex.com/verginin-terkini-nedir-uygulamasi-nasildir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.