Vergi İncelemesiVERGİ MEVZUATI

Vergi İncelemeleriyle İlgili Yapılan Son Düzenlemeler

Bütçe-12

Vergi İncelemelerinde Son Düzenlemeler

Vergi müfettişlerinin şirketlerin defter ve belgeleri üzerinde yaptıkları incelemeler için süre 3 aydan 6 aya çıkartıldı. Maliye’nin hazırladığı Vergi Usul Yasası’na gerekirse müfettişler bilirkişiye de başvurabilecek.

MALİYE Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Vergi Usul Yasa Taslağı’na göre vergi kaçakçılığı gerekçesiyle aramalı yapılan defter ve belgeler üzerindeki incelemeler için yasal süre 3 aydan 6 aya çıkıyor. İncelemelerin haklı sebeplere dayanarak 6 ay içinde bitirilmesine imkan olmayan hallerde sulh ceza hakiminin vereceği karar üzerine bu süre uzatılabilecek.

İhbar veya yapılan incelemeler dolasıyla bir mükellefin vergi kaçırdığına dair emareler bulunursa bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi görülen diğer kişiler nedinde ve bunların üzerinde arama yapılabiliyor. Sulh ceza hakiminin istenilen yerde arama yapılmasına karar vermesi ise şart.
İNCELEMEDE BİLİRKİŞİ
Mevcut Vergi Usul Yasası’nda vergi incelemelerinin maksatı, “ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır” olarak açıklanıyor. Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta da aynı ifadeler yer aldı. İncelemeye yetkili olanlar tarafından gerekli görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasını ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların incelenmesini de kapsayabilecek. Taslakta, incelemeye yetkili olanlarca görevlerini yerine getirirken özel veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde bilirkişiye başvurulabilecek. Taslakla ayrıca vergi cezaları da iki katına çıkabilecek.

BAKANLAR KURULU YETKİSİ
Taslağın 14’ncü maddesinde Bakanlar Kurulu’na yetkiler veriliyor. Buna göre Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları kesinti yaptırmaya ve verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya, sorumluluğun kapsamını belirlemeye, iş grupları, iş nevileri, sektörler ve emtia grupları itibarıyla, vergiye tabi işlemle ilgili, vergi kanunlarında belirtilen alt ve üst limitler arasında olmak şartıyla, farklı kesinti oranları tespit etmeye yetkili olacak.

İHBAR VERGİ USUL’A DA GİRDİ
VERGİ ihbarları 1905 sayılı yasada düzenleniyor. Vergi Usul Yasa Taslağı’na ihbar ve ihbar ikramiyesi bölümü eklendi. Muhbirin hakkında ihbarda bulunduğu kişi ve kuruluşun ortağı, yöneticisi veya çalışanı olması kendisine ihbar ikramiyesi ödenmesine engel teşkil etmeyecek. İhbar ikramiyesine hak kazanılabilmesi için ihbarla vergi zıyai arasında illiyet bağı olması gerekecek. Kesinleşen vergi tutarının yüzde 10’u oranında ikramiye ödenebilecek.

ENFLASYON DÜZELTMESİ İMKANI
KAZANÇLARINI bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde yüzde 100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde yüzde 10’dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutabilecekler. Enflasyon düzeltmesi uygulaması her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erecek. Taslağa eklenen yeni bir düzenleme ile şartların gerçekleşmemesi durumunda da enflasyon düzeltmesinin yolu açılıyor. Şartlar gerçekleşmezse en son enflasyon düzeltmesi yapılan dönemi takip eden beşinci yılın sonunda mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. Böylece enflasyon nedeniyle özkaynaklarda yaşanan kayıp telafi edilebilecek.

kaynak:http://www.muhasebeweb.com/haber_detay.php?id=4812

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.