Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetkili Mahkeme

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 14’üncü maddesinde Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetkili olan mahkeme açıklanmıştır….

“Şubeler ve tüzel kişilerle ilgili davalarda yetki

MADDE 14-(1) Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

(2) Özel hukuk tüzel kişilerinin, ortaklık veya üyelik ilişkileriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına veya üyesine karşı veya bir ortağın yahut üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için, ilgili tüzel kişinin merkezinin bulunduğuyer mahkemesi kesin yetkilidir.”

Bu maddeye göre Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Ayrıca bir ortağına veya üyesine karşı veya bir ortağın yahut üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için, ilgili tüzel kişinin merkezinin bulunduğuyer mahkemesi yetkili olan mahkemedir….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.