Mülki İdare Amirliği Tazminatı Kimlere Ödenir?

 

MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ TAZMİNATI

 

-657 md. 213’den sonra gelen (9.4.1990-KHK 418/8 ile değişik) Ek Madde,

-30.12.1991-91/2574 Bakanlar K.K.

-20.03.1997 tarih ve 570 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 

-Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan Mülkiye Müfettişleri ile 1, 2 ve 3. dereceli kadrolarda bulunanlara 657 sayılı Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek Gösterge dahil) brüt tutarının farklı oranlarda hesaplanarak yapılan  ödemedir.

 

Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı

 

Mülki İdare Amirliği Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;

  1. a) Müsteşar için %345 ine,
  2. b) Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Emniyet Genel Müdürü (Vali) için %335 ine,
  3. c) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler ve İl Valileri için %325 ine,
  4. d) Merkezde görevli diğer Valiler için %290 ına,
  5. e) Diğerlerinden;

– 1 inci dereceden aylık alanlar için %270 ine,

– 2 ve 3 üncü derecelerden aylık alanlar için %230 una,

 

– Diğer derecelerden aylık alanlar için %180 ine, – Kaymakam adayları için %145 ine,

-Hangi isi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara ödeneceği, miktarı, ödeme usul ve esasları her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

-Bu tazminat Damga Vergisi hariç, herhangi bir vergiye tabi değildir.

2017 Zam ve Tazminatı

Bakanlar Kurulu, 2006 yılında yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2017 yılında da uygulanmasına devam olunmasını kararlaştırdı.

“Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2017 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar” Resmi Gazetenin bugünkü 2.Mükerrer (31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 sayılı 2. Mükerrer)  sayısında yayımlandı.

Bugün yayımlanan 2016/9670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre;

**17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında da devam olunacak.

**Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme ve yok etme hizmetlerinde çalışanlara, Özel Harekat Timlerinde fiilen hizmet görenlere, panzer ve zırhlı taşıtlarda fiilen çalışanlara, polis havacılık harekat birimlerinde fiilen görev yapan hava trafik kontrolörleri ve enformasyon görevlilerine, Kriminal Polis laboratuarları ile bu işlevi gören teknik bürolarda fiilen görev yapanlara, uçuş tazminatından yararlanan pilotlara ödenen ek temininde güçlük zammının ödenebileceği toplam en çok personel sayısı 39.500’den, 50.000’e yükseltildi.

Bugün yayımlanan Karar

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2017 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında da devam olunur.

(2) Aynı Kararın Eki (I) sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin “(H) Kurumsal Bölüm”ünün “Emniyet Genel Müdürlüğü” kısmının Dip Not 2 nci sırasında yer alan “(39500)” ibaresi “(50000)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar  1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.