Maliyet/satış tutarı tespit tutanağına son geçici vergi beyanname dönemine ait olmayan faturaların hesaba katıldığı durumda mevzuata göre nasıl işlem yapmak gerekir?

 

***KARAR***

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.III-934 Sayılı Kararında:

Tebliğe göre, maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan tutanağın “4- Ağırlıklı Ortalama Birim Maliyet” kısmında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin isteklinin son geçici vergi beyanname dönemine ait yasal defter ve belgelerine göre hesaplandığı belirtilmekle birlikte, sunulan “miktar hareket raporu”ndan, son geçici vergi beyanname dönemine ait olmayan faturaların da hesaba katıldığı anlaşılmaktadır. Yapılan tespitler doğrultusunda, … tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.