Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Gümrük Vergileri ve %10 Fazlaları Depozitoları ile ilgili Genel Yazı

Mevzuat-19

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.07.0.MGM.0.20/1 10-02/                                                    15/04/2009*5175

Konu   :

Bilindiği üzere, mülga 1615 sayılı Gümrük Kanununun 77 nci maddesinde, “Mükelleflerin eşyasına 53 üncü maddenin 1 numaralı fıkrası hükümlerinin uygulanması istekleri, gümrük vergileri beyanına nazaran % 10 fazlasiyle ve depozito suretiyle yatırılmak şartiyle kabul olunur.” hükmü yer almış ve Genel Müdürlüğümüzün 2 Sıra Nolu Genelgesinde de, Gümrük mevzuatı uyarınca, eşyaları hakkında mülga l615 sayılı Gümrük Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasını isteyen mükelleflerden, beyan edilen gümrük vergileri ve %10 fazlaları depozito suretiyle tahsil edilerek “330.05 Beyan Edilen Gümrük Vergileri ve % 10 Fazlaları Depozitoları” ayrıntı koduna kaydedileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 250 nci maddesinin
(1) numaralı fıkrasının (d) bendinde de, Gümrük mevzuatı uyarınca, eşyaları hakkında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasını isteyen mükelleflerden, beyan edilen gümrük vergileri ve %10 fazlalarının depozito suretiyle tahsil edilerek bu bölüme kaydedileceği, bu bölümde toplanan paraların, işin sonucuna göre ilgilisine iade edileceği veya bütçeye gelir kaydedileceği belirtilmiştir.

Ancak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 53 üncü maddesinde, “Gümrük idareleri, şartlar gerektirdiği takdirde, gümrüğe sunulan eşyayı imha ettirebilir. Gümrük idareleri bu durumu eşya sahibine bildirir. Eşyanın imhasına ilişkin masraflar eşya sahibinden tahsil edilir.” hükmü yer almış, gümrük vergilerine ve %10 depozito fazlalarına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda, ilgili muhasebe düzenlemelerinde gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar, muhasebe birimleri tarafından 1615 sayılı Gümrük Kanununun meri olduğu dönemde tahsil edilip “330.05 Beyan Edilen Gümrük Vergileri ve %10 Fazlaları Depozitoları” yardımcı hesabına kaydedilen ve halen bu hesapta bekletilen tutarların, zaman aşımı süreleri içinde hak sahiplerinin başvurmaları halinde bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabından ödenmek üzere bütçeye gelir kaydedilmesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “Beyan Edilen Gümrük Vergileri ve %10 Fazlaları Depozitoları” yardımcı hesabına kaydedilen gümrük teminatlarının bu yardımcı hesaptan çıkarılarak “330.04 Gümrük Mevzuatı Uyarınca Alınan Teminatlar” yardımcı hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.