Eviç Makamı Nedir? Eviç Makamı Özellikleri Nelerdir ? Eviç Perdesi Hangi Perde ?

Aşkınla harab olduğumu söyleyebilsem
Atladım bahçene girdim gülleri fincan gibi (Evç Rumeli Türküsü)
Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu
Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi
Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi
Ela gözlerini sevdiğim dilber (Evç Türkü)
Geldi cevher tiği âteş-bârına âyineden
Kalbimde açılmış dağılan bir kuru güldün
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn
On kerre demedim mi sana sevme dokuz yâr
Sabahın seherinde ötüyor kuşlar (Eviç türkü)
Sabah oldu uyansana (Evç Rumeli Türküsü)
Şahâne gözler şahâne

a-Durak: Irak perdesidir.

b-Seyri: inicidir.

c-G��l�: Dügah perdesidir. (ikinci derecede Dügah)

d-Yeden: Acem A�iran perdesidir.

e-Donanım: Si için koma bemol, fa için bakiye donanıma yazılır. Gerekli de�i�iklikler eser i�inde g�sterilir. Baz�lar� fa ve mi i�in bakiye diyezini donan�ma yazmay� tercih ederler.

f-Perdelerin T.M.deki isimleri: Pestten tize do�ru: Irak, Rast, D�g�h, Seg�h, �arg�h, Nev�, H�seyni veya Acem, Evi� veya Acem, Gerd�niye, Muhayyer, Tiz Seg�h.

g-Dizisi:Evic makam dizisi, Irak makamı ile aynı diziye sahiptir. Ancak Türk Musikisinde birçok makam dizisi birbirine benzer.

Makamlarımızı tanırken, özellikle seyir farklılığından her makamın kendine has bir karakteri, yapısı olduğunu öğrenmiştik.

Yukar�daki dizide de g�r�ld��� gibi Evic makam� dizisi Irak perdesi �zerinde Seg�h D�rtl�s�, Yerinde U��ak D�rtl�s� ve Evic perdesi �zerindeki Seg�h D�rtl�s�nin kar���k olarak birlikte kullan�lmas�yla meydana gelir.

h-Dizinin Seyri: Evic makam�n�n seyrine Tiz durak civar�ndan ba�lan�r. �nici seyre sahip oldu�undan s�rekli olarak tiz perdelerde dola��larak Evic perdesinde asma kal�� g�sterilir. Dizinin orta seslerine inilerek Nim Hicaz perdesinde Hicaz’l� asma kal�� g�sterilebilir. Daha sonra D�g�h perdesine inilerek U��ak D�rtl�s�n�n sesleri ile kal�� yap�l�r.

Makama �rnek bir eser:

kaynak; TDV İslam Ansiklopedisi, http://www.eksd.org.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.