Devlet MuhasebesiMALİYE MEVZUATI

Döner Sermayelerden Olan Alacakların Teminat Olarak Kabul Edilmesi

Muhasebe-14

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı   : B.07.0.MGM.0.23/115-14795                                                                 25/11/2009

Konu : Döner Sermayelerden Olan Alacakların

Teminat Olarak Kabul Edilmesi

……………..VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

Bilindiği gibi, Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından 20 Şubat 2004 tarihli ve 25379 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “Teminat Mektupları” konulu 15 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin, I- Teminat Olarak Kabul Edilecek ve Edilmeyecek Değerler bölümünün; “B- Bütçe Emanetinde Kayıtlı Müteahhit Alacaklarının İhalelerde Geçici Teminat Olarak Kabul Edilmesi” başlıklı kısmında, tahakkuk ettirilerek ödenebilir hale gelmiş, gider kaydı yapıldığı halde nakit yokluğu nedeniyle ödenemediğinden alacaklısı adına bütçe emanetine alınmış müteahhit alacaklarının, bu müteahhitlerin aynı idarenin açacağı ihalelere katılmak istemeleri halinde, söz konusu tebliğde belirtilen esaslara göre “geçici teminat” olarak kabul edilmesi uygun görülmüştü.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, döner sermaye işletmelerince yapılan ihalelerde de söz konusu tebliğde belirtilen esaslara uyulup uyulmayacağı konusunda tereddütler yaşandığı anlaşıldığından, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Döner sermayeli işletmelerce alınan mal ve hizmet bedellerinden, tahakkuk ettirilip döner sermaye bütçelerine gider yazılan ve nakit yetersizliği nedeniyle 320 Satıcılar Hesabında bekletilen müteahhit alacakları; bu müteahhitlerin aynı döner sermaye işletmesinin açacağı ihalelere katılmak istemeleri halinde, 15 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre “geçici teminat” olarak kabul edilecektir.

320 Satıcılar Hesabında alınmış müteahhit alacağından bir kısmının geçici teminat olarak kabul edilmesi halinde;

  1. a) 320 Satıcılar Hesabında kayıtlı tutardan geçici teminat olarak ayrılacak tutar; müteahhidin bu konudaki talebini gösterir dilekçesi, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği eki 2 Örnek Nolu Muhasebe İşlem Fişine eklenerek, 320 Satıcılar Hesabına borç, 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına alacak yazılması suretiyle, geçici teminata çevrilecektir.

326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilen bu tutar için düzenlenen Muhasebe İşlem Fişine üzerine “Bu muhasebeleştirme belgesi geçici teminatın mahsuben tahsiline ilişkindir. Tutarı nakden iade edilemez.” ifadesini taşıyan bir kaşe basılıp, imza ve mühürle onaylandıktan sonra müteahhide verilecektir.

  1. b) Üzerine ihale yapılmayanların geçici teminat tutarı; mahsup için düzenlenen ve onaylanan Muhasebe İşlem Fişi geri alınarak, düzenlenecek yeni bir Muhasebe İşlem Fişine bağlanarak, 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına borç, 320 Satıcılar Hesabına alacak kaydedilecektir.

Tekrar 320 Satıcılar Hesabına kaydedilen bu tutar, nakit ödeme planı çerçevesindeki sıralamaya göre ödeme işlemine tabi tutulacaktır.

İlkadım Cad. 06100 ANKARA Tel : (0312) 4151656 Elektronik Ağ:www.muhasebat.gov.tr

  1. c) Yukarıda belirtildiği şekilde kabul edilerek 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına alınan müteahhitlere ait geçici teminatlara ilişkin tutarların; ihale mevzuatı hükümleri gereğince gelir kaydedilmesi gerektiği takdirde, 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına borç, 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabına alacak kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirilecektir.
  2. d) Kesin teminat alınmasını müteakip geçici teminatın iadesinde, idarenin saymanlığa yazdığı iadeye ilişkin yazı ile geçici teminatın mahsuben tahsili için düzenlenen ve onaylanan Muhasebe İşlem Fişi; düzenlenecek Muhasebe İşlem Fişine eklenerek, 326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına borç, 320 Satıcılar Hesabına alacak kaydedilecek ve (b) bendinde öngörüldüğü şekilde, nakit ödeme planı çerçevesindeki sıralamaya göre ödeme işlemine tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini ve uygulamada her hangi bir sıkıntı yaşanmaması için genel yazımızın; ilinizde bulunan döner sermaye saymanlıklarına, bünyesinde hastane bulunan üniversite döner sermaye işletmesi saymanlıklarına ve döner sermaye işletmelerine duyurulmasını rica ederim.

Bakan a.

 

 

 

 

DAĞITIM:                    

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.