Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlar Damga Vergisine Tabi Midir?

Muhasebe-22

Konu hakkında
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri No:44);
“…Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında
yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu
sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu
kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle
belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir
ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir…”
şeklinde yer alan hükme göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.