Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlar Damga Vergisine Tabi Midir?

Muhasebe-22

Konu hakkında

Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Damga Vergisi Genel Tebliği (Seri No:44);

“…Bu çerçevede, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında

yapacakları alımlar nedeniyle belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmesi halinde bu

sözleşmenin, idarelerce kurulacak ihale komisyonlarınca bir ihale kararının alınması halinde bu

kararın, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu alımlar nedeniyle

belli parayı ihtiva eden bir sözleşmenin düzenlenmemesi ve ihale komisyonları kurularak bir

ihale kararının alınmaması halinde ise damga vergisinin aranılmayacağı tabiidir…”

şeklinde yer alan hükme göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.