GENEL HUKUKGÜNCEL HABERLERKıymetli Evrak

Çek Yasaklarının Bildirilmesi ve Duyurulması (Tebliğ)

13 Nisan 2017 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 30037
TEBLİĞ
Türkiye Bankalar Birliğinden:

ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ

BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ile bu kararların kaldırılmasına dair kararlara ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığınca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilmesine ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından bankalara duyurulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Çek düzenleme ve çek hesabı açmaya ilişkin yasaklama ve ortadan kaldırma kararlarının elektronik ortamda bildirimi

MADDE 3 – (1) 5941 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı ile bu yasağın kaldırılmasına ilişkin kararlar, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra kararlara ait bilgiler, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden (UYAP) elektronik ortamda günlük olarak alınarak bildirilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan kararlara ilişkin bildirimlerde;

a) Kararın türü (çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı/çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması kararı),

b) Yargı merciinin adı,

c) Karar tarihi,

ç) Karar numarası,

d) Dosya tarihi, numarası ve türü,

e) Çek yasaklısı; gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, adı ve soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe/mah./köy bilgileri, tüzel kişi ise Vergi Kimlik Numarası ve/veya MERSİS numarası ve unvanı,

yer alır.

(3) Birinci ve ikinci fıkraya göre yapılacak bildirimlere ilişkin esas ve usuller Adalet Bakanlığı ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi arasında yapılacak protokolle belirlenir.

(4) Birinci ve ikinci fıkraya göre yapılacak bildirimlerde yer alan bilgiler, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından bir hafta içinde bankaların genel müdürlüklerine elektronik ortamda duyurulur.

Çek düzenleme ve çek hesabı açmaya ilişkin yasaklama ve ortadan kaldırma kararlarının yazıyla bildirimi

MADDE 4 – (1) Mahkemelerce verilmiş çek düzenleme ve çek hesabı açmaya ilişkin yasaklama ve ortadan kaldırma kararlarından kesinleşme tarihi 31/5/2010 tarihine kadar olanlara ilişkin bilgiler, kararı veren mahkemeler tarafından resmi yazı ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilmeye devam olunur.

(2) Birinci fıkrada yer alan kararlara ilişkin bildirimlerde;

a) Kararın türü (çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması kararı),

b) Mahkeme adı,

c) Karar tarihi,

ç) Karar numarası,

d) Kararın kesinleşme tarihi,

e) Dosya numarası,

f) Yasaklılık süresi,

g) Çek yasaklısı; gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, adı ve soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe/mah./köy bilgileri, tüzel kişi ise Vergi Kimlik Numarası ve unvanı,

yer alır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi yürütür.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.