Birliklerin Birbirlerinden ve Sağlık Hizmeti Sunan Diğer İdarelerden Teşhis ve Tedaviye Yönelik Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları Nelerdir-1

Muhasebe-13

Birliklerin Birbirlerinden ve Sağlık Hizmeti Sunan Diğer İdarelerden  «Teşhis ve Tedaviye Yönelik»  Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları

Teşhis ve Tedaviye Yönelik Sağlık Hizmeti Sunan İdarelerin Birbirinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları Çerçevesinde;

Birlik içerisindeki sağlık tesisleri birbirleri arasında,

Birlikler, kendi aralarında, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alımı

gerçekleştirebilmektedir.

209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (h) Bendi
“Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik”
Kurumumuzca yayımlanan 2013/06 sıra nolu Birliklerin Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları Genelgesi,
Kurumumuzca Yayımlanan 31.07.2013 tarihli ve 3211 sayılı Mal ve hizmet alımları ile muhasebeleştirme / EKİ Muhasebeleştirme örnekleri Genel Yazımız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.