Başka Birimler Adına İzlenen Alacakların Muhasebeleştirilmesi

finansal tablo-4

BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,
1- Başka saymanlıkların kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı olan tutarlardan saymanlık tarafından tahsili yazıyla istenenler,
2- İcra ve diğer dairelerden gelen haciz kararları,
3- Aşağıda belirtilen diğer alacakların izlenmesi için,
“948- Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı” ihdas edilmiştir. Hesaba ilişkin yardımcı hesap kodları aşağıdadır.

948
BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI
948
01
Başka Muhasebe Birimleri Adına İzlenen Alacaklar
948
01
01
Haciz Kararına Dayanan Vergi Borcu
948
01
02
Kişi Borcu
948
01
09
Diğer
948
02
İcra Daireleri Adına İzlenen Alacaklar
948
02
01
Normal İcra Kesintisi
948
02
02
Nafaka Kesintisi
948
02
03
Taahhütlü İcra Kesintisi
948
03
Diğer Daireler Adına İzlenen Alacaklar
948
03
02
SSK Primi Alacakları
948
03
09
Diğer
948
90
01
2005 Yılından Devreden Silinen Kodlara Ait Başka Muhasebe Birimleri Adına İzlenen Alacaklar
948
99
Diğer Alacaklar
Borçlular defterinde de kayıtlı olan ve yukarıda çeşitleri belirtilen tutarlar, “948-Başka Birimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı”na borç “949-Başka Birimler Adına İzlenen Alacak Emanetleri Hesabı”na alacak kaydedilecektir.
Muhasebe birimlerinde, başka birimlerden bildirilen tutarların bu hesaba alınıp alınmadığına, bu hesaba alınması gereken tutarların muhasebe birimlerince, gerek ilgili mevzuatı gerekse Yönetmelik gereği izlenip izlenmediğine, hesaplardan çıkarılması gereken tutarların zamanında hesaplardan çıkarılıp çıkarılmadığına bakılmalıdır.
Bu işlemlerin daha kolay yürütülebilmesi için say2000i de gerekli modüller kurularak kullanıcı dostu programlar oluşturulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.