2019 Bilirkişi Başvuru ve Bilirkişi Takvimi

           BAŞVURU TAKVİMİ:

   Başvuru tarihleri                                : 05 Kasım – 30 Kasım 2018

   Başvuruların değerlendirilmesi        : 03 Aralık 2018 – 18 Ocak 2019

   Eksik belgesi olanların ilanı              : 18 Aralık 2018

   Başvuruları kabul edilenlerin ilanı   : 22 Ocak 2019

   Yemin tarihleri                                   : 24 – 29 Ocak 2019

   Listelerin ilanı                                    : 31 Ocak 2019

Image result for bilirkişi başvuru

2019 yılı bilirkişilik başvuruları için gerekli belgeler:

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER:

1- Bilirkişilik başvurusu yapacak gerçek kişiler UYAP Portalı Bilgi Sistemi  üzerinden oluşturulacak  başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklemek zorundadır:

a) Yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.

b) Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (jpeg, png formatında, en fazla 5 Mb boyutunda).

c) Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.

ç) Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen temel ve alt uzmanlıklarına göre sahip olunan yeterlilikleri gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.

d) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

f) Mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair yazılı beyan veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı görev belgesi.

g) Bilirkişilik temel eğitimi katılım belgesi.

ğ) Banka hesap (IBAN) numarası.

2- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların listesi, bölge kurulları, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer ve başvuru sahibine bu duyuruyla birlikte eksik belgeleri UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için on beş gün kesin süre verilir, bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir.

3- UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak başvurularda, evrakların eklenmesi işlemi bir kez yapılabileceğinden başvuru işlemi sırasında Sistem tarafından yapılan yönlendirmelere dikkat edilmesi gerekmektedir. Evrakların eklenmesi sırasında hata yapılması veya eklenen belgelerde eksiklik bulunması halinde ilgili bilirkişilik bölge kurulu tarafından bu bölümün 2 nci maddesine göre yapılacak eksiklik ilanını takiben başvuruda bulunanlar tarafından bu eksiklikler Sistem üzerinden tamamlanabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.