Yaklaşık maliyet nedir ve nasıl hazırlanır?

finansal tablo-4

Yaklaşık maliyet nedir ve nasıl hazırlanır?

Yaklaşık maliyet, bir ihale yapılmadan önce alımı düşünülen mal için daha önceden yapılan piyasa araştırması ve aşağı yukarı malın fiyatının ve idareye getireceği yükün tespiti işlemidir. Mal ile ilgili yaklaşık maliyetin hesabı çok büyük önem arz etmektedir. Mal hakkında yapılan piyasa ve fiyat araştırması sonucunda elde edilen veriler sağlıklı olmalıdır ki idare alım yaparken kamuyu zarara uğratacak şekilde, hatalı bir alım yapmasın. Yaklaşık maliyetin çok üstünde rakamların çıkması, en ekonomik ve avantajlı teklifin bile yaklaşık maliyet hesaplarının üstünde olması halinde ihale iptal edilmelidir. Bu nedenle yaklaşık maliyet çok gizlidir ve kesinlikle isteklilere kapalıdır. İdareler hem hassas davranmalı hem de yaklaşık maliyet tespiti konusunda mümkün olduğunca çok kaynaktan yararlanarak malın gerçek rayiç bedeline ulaşmalıdır. Bu konuda idareler meslek örgütleri, valilik, belediye, ticaret odası, sanayi odası, üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşları ile mal alımları konusunda tecrübesi olduğu düşünülen diğer idareler ve piyasada malı pazarlayan gerçek ve tüzel kişilerden yararlanabilirler. Yaklaşık maliyetin tespiti konusunda idarelere hiç bir sınırlama getirilmemiştir. O kadar ki; ihale makamı, iletişimin bu kadar ilerlediği çağda ihale konusu malın yurt dışı üreticilerine ve muadillerine kadar ulaşarak, malın satış fiyatı konusunda fikir edinebilir. Bu konuda ihale makamlarının ihale konusu malın ve benzerlerinin üreticisi konumundaki ülkelerden ve hatta Avrupa Birliği Ortak Alım Platformundan yardım alabilecekleri unutulmamalıdır.

Yaklaşık maliyeti tespite yarar her türlü belge ve doküman, ihale dosyasının, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay denetimine açık kısmında muhafaza edilmek kaydıyla saklanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.