Vekalet ve İkinci Göreve İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-3

mevzuat-9

Vekalet ve İkinci Göreve İlişkin Seçme Sayıştay Kararları-3

  1. Daire

Karar Tarihi : 20.3.1997

Tutanak No : 6153

Çeşme Belediyesi Saymanlığı 1993

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İkinci görev verilecek memurlar ve görevler” başlıklı 88’inci maddesinin B/2’nci bendinde, asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetlerin ikinci görev olarak verilebileceği belirtilmiştir.

Maddeden de anlaşılacağı üzere, memurlar ancak asıl görevlerinin bulunduğu yer belediyelerinde ikinci görev alabileceklerinden Konak Belediyesi’nde görevli inşaat Mühendisi ………………’e geçici olarak Çeşme Belediyesi’nde görev yapması dolayısıyla ikinci görev ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına,

  1. Daire

Karar Tarihi : 20.3.1997

Tutanak No : 6154

Altındağ Belediyesi Saymanlığı 1994

657 sayılı Kanunun 175’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında, sadece bir göreve açıktan vekil olarak atananlara ödenecek vekalet aylığının hesabında taban aylığına esas alınan gösterge rakamının dikkate alınacağı belirtilmiş olduğundan, kurum içinden veya diğer kurumlardan bir göreve vekaleten atananlara ödenecek vekalet ücretinin hesabında taban aylığına esas gösterge rakamlarının dikkate alınmasının mümkün bulunmadığına,

  1. Daire

Karar Tarihi : 2.12.1997

Tutanak No : 6280

Ankara İl Özel İdare Müdürlüğü 1994

Vekil asilin sahip olduğu her türlü hak ve sorumluluğa sahip olduğundan, kaymakam vekili olan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürüne İl Özel İdaresi Kanunu’nun 3360 sayılı kanunla değişik 100’üncü maddesinde öngörülen ödemenin verilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.