5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanunla ilgili Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı     :B.07.0.MGM.0.45/180-02/10862                                                                05/07/2007 Konu   : Bilindiği üzere, 15/03/2007 tarihli ve 5604 sayılı Mali

Devam