İhale Sözleşmesinin Devri Mümkün mü?

Kamu kurumlarınca açılan ihalelerde sözleşme devri mümkündür…

Konuyla ilgili olarak 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununda;

“Sözleşmenin devri

Madde 16- Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince kurum ile sözleşme imzalamış firma, bu sözleşmeyi başka firmaya devredebilir…..

Sözleşme devrinin şartları;

1-Sözleşme devrinin zorunluluk arzetmesi gerekir….Zorunluluğun ne olduğu madde metninde açıklanmamıştır….

2-ihale yetkilisinin yazılı izni olmalıdır….yazı izin ile başkasına devredilebilir.

3-devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.

4-İsim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.

5-İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.