Fon Uygulaması Nedir?

Bütçe-8

Fon  Uygulamaları:

Fon  belirli  bir  amacın  gerçekleştirilmesi  için  ayrılmış olan  ve gerektiğinde Bu  amaç  belirli  mal veya  hizmetlerin satın  alınması  belirli  faaliyetler destekleyici  kredilerin  verilmesi  olabilir. Fon  uygulamalarının  özelliği  fondan  çıkan  nakitlerin  genellikle  belli  bir  süre  sonra  ve  belirli koşullar  altında kaynağa  dönmeleridir. Verilen  krediler , satın  alınan mal  ve  hizmetler için  kullanılan  paralar  bir  süre sonra  fona  geri  döner  ve  yeni  kullanımlara  hazır  hale gelir . Nakit  çıkışlarının  geri dönüşü  olmayan  fonlarda  vardır.

Bütçe  uygulamalarında  fon  birbirinden   tamamıyla   farklı  iki  ayrı anlamda  kullanılmaktadır. Bunlardan  birincisi  bütçede  belirli  bir  ödenek  ayırarak  bunu  çeşitli  programlara   ve  faaliyetlere  dağıtımı  yetkisini  Maliye  Bakanlığına  veya  Bakanlar  Kuruluna  bırakmaktadır. Fonda  gösterilen  ödeneği  artırma  konusunda  da  aynı  merciler  yetkili kılınabilir. Örneğin , bütçede  “Yatırımları   Hızlandırma  Fonu”  adı  ile  bir fon kurup  bu fonda  gösterilen  ödeneğin  çeşitli  yatırım  projelerine  dağıtılması  konusunda  Devlet  Planlama  Teşkilatı (D.P.T.)  ve  Maliye Bakanlığına  yetki  vermek son  yıllarda sıkça  görülen  bir  uygulamadır.

Bütçe  uygulamalarında  İkinci  fon  anlayışı , bazı  kamu  harcamalarının  bütçe  kuralları  dışında   gerçekleştirilmesini  amaçlar , bazı  kamu  hizmetlerinin  özellik  gösteren  nitelikleri  nedeniyle  bu harcamaların  genel  mali düzenleme  ilkelerine  ve  yasalarla  belirlenmiş  yöntemlere  uymaksızın  özel  kurallar  içinde  gerçekleştirilmesinde  kamu  yararı  görülebilir. Bir  kamu  hizmetinin  doğrudan doğruya  veya harcamalara  katılma  ile  yürütülmesini  sağlamak için  bütçeden  belirli  bir  ödenek  ayrılır (veya  belirli  gelirler  tahsis  edilir) ve  kullanım  için  hazır  bulundurulur. Ayrılan  bu  fon  döner  sermaye  gibi  kullanılır. Bazı  durumlarda  bütçeden  ödenek  ayrılması  yerine, belirli bir  amaca  kullanmak  üzere  , bütçe  dışı  mali kaynaklar  ayrılarak  bunlar  bir  fon  biçiminde  kullanılabilir.

Bütçe  uygulamalarının  genel  kuralları dışında  bir  fon  uygulamasına  gerek  duyulmasının  çeşitli  nedenleri  vardır. Bunların  başında  bazı  olağan  dışı  kamu  hizmetlerinin  gerektirdiği  hızlı  karar  verme  ve  uygulama  zorunluluğuna  bütçe  kurallarının  uymaması  gelir. Ülkenin  bir  afetle  karşı karşıya  kalması  durumunda  hızla  sonuçlandırılması  gereken  kamu  hizmetleri  buna  örnektir. Afetin  zararlarını  en aza  indirebilme  için  bir  takım  hızla  alınması ve  bunun  için  harcamalar yapılması  gerekebilir. Bu  durumda  bütçeden  ödenek  ayrılması  için  gerekli  formalitelerin  tamamlanması  çok  zaman  alabilir;  gecikme  zararları  büsbütün  artırabilir. Oysa  harcama  yöntemleri  basitleştirilmiş  bir  afetler fonunun  varlığı  önlemlerin etkinliğini  büyük ölçüde  artırır. Bunun örneğini, 17  Ağustosta  İzmit’te   meydana  gelen  depremde  yaşadık , depremden  sonra  gerekli  harcamalar  hızlı  bir  şekilde  Afet  Fonundan   karşılanmıştı. Buda  bize  fonların  iyi  kullanıldığı  zaman  ne  kadar  gerekli  olduğunu  göstermektedir.

Fon  uygulamasına  gerek  duyulmasının  ikinci  nedeni  bütçenin  yıllık  olma  ilkesinin  koyduğu  sınırı  aşma  amacından  kaynaklanmaktadır. Genellikle  fon  uygulamasını  konu  alan  faaliyetler  ya   önceden  tahmin  edilemeyecek  niteliktedir , yada  faaliyet  konuları birbirinden  fazla  bütçe  dönemini  kapsar. Bir  programı  desteklemek  için  kişilere  kredi   verilmesi  halinde  bu  kredilerin  faiz  ve  anapara  dönüşlerinin  izlenmesi  hesapların  tutulması  özellik  gösterir. Bu  programlara  ayrılan  paralar  , ayrı  bir  hesaba  alınarak  bütçe  hesaplarının  dışında  tutulur . Bu işlemin  bütçe  ile ilgisi  yalnızca  başlangıç  aşamasında  ödeneğin ayrılması  ve  ödenmesi , dönem  sonunda da  kapatılan  hesaplarda  çıkarılan  sonuçlara  göre  artan  paranın  tekrar  bütçeye  dönüşümünün  sağlanmasından

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.