Bir İstekli Adına İmza Yetkisine Sahip Kişinin Diğer Bir İstekli İçin Yetkilendirme Yapmasının Yasak Fiil ve Davranış Teşkil Ettiği

bir istekli adına imza yetkisine sahip kişinin diğer bir istekli için yetkilendirme yapmasının yasak fiil ve davranış teşkil ettiği

“…R.Ö.’in vekil kıldığı E.P.’le ihaleye teklif vermesi ile diğer istekli olan M… Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin ihaleye katılması ve teklif vermesinde temsile yetkili olan R.Ö.’le ihaleye teklif vermesinin; M… Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile başvuru sahibinin birbirinin teklifinden haberdar olarak ihaleye teklif vererek ihale kararını etkilemeleri ve başvuru sahibinin başkaları adına dolaylı olarak ihaleye teklif vermesi anlamına gelen güçlü bir karine oluşturduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) ve (d) bentlerinde belirtilen yasak ve fiil davranışta bulunmasından ötürü 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu,…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.