Beyaz Yaka Nedir? ….Beyaz Yakalılar Kimler? Beyaz Yaka-Mavi Yaka Farkı Nedir?

 

Beyaz Yaka Nedir? Kimler Beyaz Yakalı Çalışan Sınıfına Girer? Beyaz Yaka Mavi Yaka Farkı Nedir?

İnsan kaynakları departmanlarında kullanılan kavramlardan biri beyaz yakalı kavramıdırı…
Beyaz yakalı olarak masa başında çalışan memur ve üst kaddeme personel ifade edilmektedir…
Beyaz yaka kavramı, giyilen beyaz gömlek ve gömleğin beyaz yakalarından kaynaklanmaktadır….

“Mavi yaka” ve “beyaz yaka”, İngilizce dilinde çok farklı resimler uyandıran iki terimdir. Mavi yakalı işçinin beyaz yakalı işçiden daha az ürettiği algılanıyor. Beyaz yakalı işçi, hizmet sektöründeki bir masanın arkasında çalışabilirken, mavi yakalı işçi, el emeği yaparak veya üretim bölümünde çalışırken ellerini kirletiyor. Belki de beyaz yakalı çalışan, mavi yakalı çalışandan daha iyi bir şekilde eğitilmiştir. İki çalışan türü arasındaki ayırt edici özellikler devam etmektedir ve henüz tümceciklerin, sınıfta farklılıklar önermediklerinden başka ne ifade ettiği ile ilgili olarak daha özlü bir dil sunabilecek bir sözlük tanımı yoktur.

 

beyaz yaka ile ilgili görsel sonucu

 

Bu iki ifadeyi tanımlamanın bir başka yolu da beyaz yakalı çalışan, mavi yakalı çalışandan sadece daha fazla para kazanmak değil, aynı zamanda farklı bir sosyal sınıfı da doldurmasıdır. Yine de, beyaz yakalı işçinin mavi yakalı işçiden farklı bir sosyal sınıfta var olduğunu öne sürmek için, yıllık gelirin niceliksel farklılıkları, orta öğretim sonrası yılların her birinin sahip olduğu yeteneklerin sayısı veya her çalışanın becerileri hakkındaki soruları karşılamıyor sahiptir.

beyaz yaka ile ilgili görsel sonucu

Beyaz yakalı çalışanlar

Beyaz yakalı işçiler, masa başında çalışan ve klişeleşmiş olarak fiziksel emekten kaçınan takım-kravat işçileridir. Mavi yakalı işçilerden daha fazla para kazanma eğilimindedirler.

Amerikalı yazar Upton Sinclair, ifadeyi idari işler ile birlikte kullanan “beyaz yakalı” teriminin modern anlayışından kısmen sorumludur. Beyaz yakalı ve mavi yakalı arasındaki çağrışımdaki farklılıklar, hizmet sektörünü imalat ve tarıma kıyasla algılayış biçimimiz hakkında söylenecek daha çok şey var.

İlgili resim

 

Bir ülkenin istihdam piyasasının hizmet endüstrisine ve tarımsal emekten uzak bir hareketi, büyümeyi, gelişmeyi ve gelişmeyi işaret eder.

Bir ülkenin altyapısı, işçilerine güvenli çalışmalarını, kurumsal çaba sarf eden işleri fiziksel olarak tüketmekten ziyade zihinsel dikkat gerektiren dinsel veya yönetsel kapasitelerde sunacak şekilde geliştirilirse, ülke, fizikselliğin yükünü gerekliliklerinden kaldıracak kadar güçlendi. ücret kazanmak.

beyaz yaka ile ilgili görsel sonucu

 

Beyaz yaka bedensel değil daha çok zihinsel gücüyle, masa başı çalışıyor. Memurdan yönetici pozisyonuna kadar geniş bir grup bu kapsam içinde yer alıyor. El emeğine dayanmayan işlerde çalışan beyaz yaka daha çok idari ve araştırma geliştirme işlerinde faaliyet gösteriyor.
İş hayatına girdikten sonra mavi ve beyaz yaka sık sık duymaya başladığımız iki kavram. Herhangi bir işletmede, çalışanların organizasyonel kriterler esas alınarak sınıflandırılması mavi yaka ve beyaz yaka ayrımını doğuruyor.

 

woman in office images ile ilgili görsel sonucu

 

İş hayatına yeni başlangıç yapan kişilerin ilk duyacakları kavramlardan birisi mavi ve beyaz yakadır. Hatta bunu ilk defa duyan ve iş hayatından oldukça uzak olan kişilerin yakaları gözlemlediğini bile söyleyebiliriz. Elbette gömleklerin veya yakanın rengiyle ilgili bir durum değildir. İşletmelerde çalışanların organizasyonel kriterler esas alınarak sınıflandırılması ile böyle bir ayrım doğmuştur. Bildiğiniz gibi çalışma hayatında, İş Hukuku’nun kuralları dışında her işletme kendine göre özel kurallar uygulamaktadır.

beyaz yaka ile ilgili görsel sonucu

 

Her işletmenin kendine özel uyguladığı kurallar arasında en çok bilinen mavi ve beyaz yaka ayrımıdır. Bu ayrım yanlış olarak tanımlanmaktadır. Üretim yapan bir fabrikayı düşündüğümüz zaman, işleyişi iki kısma ayırabiliriz. İdari kısım ve AR-GE çalışmalarının yapıldığı bölüm, teknolojik eğitim, beyin gücüne dayalı çalışma vardır. Bir de üretimin gerçekleştirildiği, mal ve hizmetin üretildiği, daha fazla beden gücüne dayalı bir çalışma vardır. İşte bu ayrım mavi ve beyaz yaka ayrımını daha iyi göstermektedir. Beyin gücü ve eğitime dayalı çalışanlar, beyaz yaka; beden gücüne dayalı çalışanlar ise mavi yaka olarak tanımlanır.

beyaz yaka ile ilgili görsel sonucu

Beyaz Yaka Nedir?

Beyaz yaka bedensel değil daha çok zihinsel gücüyle, masa başı çalışıyor. Memurdan yönetici pozisyonuna kadar geniş bir grup bu kapsam içinde yer alıyor. El emeğine dayanmayan işlerde çalışan beyaz yaka daha çok idari ve araştırma geliştirme işlerinde faaliyet gösteriyor. Bu grup teknolojiyi de ağırlıklı olarak kullanıyor. Beyaz yaka için üretim planlama, mühendislik, üretim yönetimi, kalite yönetim ve kontrol, laboratuvar, Ar-Ge, bakım onarım, depolama, sevkiyat, pazarlama ve satış başta olmak üzere pek çok farklı pozisyondan bahsedilebilir.

İlgili resim

Kimler Beyaz Yakalıdır…Hangi Personel Beyaz Yaka Kapsamaında Girmektedir?B

Beyin gücüyle ve genelde masa başı çalışan kişiler, beyaz yaka olarak tanımlanmaktadır. Memurlar, yönetici konumundaki kişiler, beyaz yakayı oluşturmaktadır. İşletmelerdeki idari ve araştırma – geliştirme kısımlarının çalışanlarıdır. El emeğine dayanmayan bir işçilik söz konusudur. Teknolojiyi kullanan, üretim, planlama, mühendislik, kalite yönetimi, proses kontrol, laboratuar, AR-GE, depolama, sevkiyat ve satış gibi birimlerin çalışanları beyaz yakadır.

woman in office images ile ilgili görsel sonucu

 

Fiziksel güç yerine zihin gücünü kullanan beyaz yaka çalışanlar, fazla mesailerin ve resmi tatillerdeki çalışmalarının ücretini almaktadırlar. Çalışma ücretleri açısından diğer çalışanların tabi olduğu 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan hukuksal düzenlemelerden yararlanmaktadırlar.

İlgili resim

Beyaz Yaka – Mavi Yaka Arasındaki Genel Farklar ve Eşit Olan Haklar Nelerdir?

-Mavi yaka işçi sınıfı, beyaz yaka ise ofis çalışanı olarak biliniyor.

-Beyaz ve mavi yaka arasındaki ilk ayrım iş gücü noktasında beliriyor. Mavi yaka zihinsel gücünün yanında ağırlıklı olarak beden gücünü de kullanıyor. Beyaz yakanın iş gücü kaynağı ise zihinsel gücü ve masa başı iş faaliyetleri.

İlgili resim

 

 

-Peki neden beyaz ve mavi renkleri derseniz, cevabı basit. Sahada beden gücünü kullanarak çalışan kişinin kıyafetinin çabuk kirleneceği sonucundan yola çıkarak bu çalışan grubunun üniforma rengi mavi olarak adlandırılmış. Ofiste çalışan, genelde çalışma ortamı temiz olan çalışan grubunun rengi ise beyaz.

İlgili resim

 

–Mavi yaka için çalışma ortamı fabrika, endüstriyel alanlar ya da bizzat saha olabilir. Çoğunlukla oturmak yok, yani mavi yaka mesaisini ayakta çalışarak geçiriyor. Beyaz yaka ise ofiste oturarak çalışıyor

– Mavi yaka haftalık ve saatlik yevmiye biçiminde ya da aylık maaşla ücretlendirilebilir. Beyaz yaka ise genelde aydan aya maaşla çalışıyor. Çoğunlukla mavi yaka maaşları beyaz yaka maaşlarından düşük.

İlgili resim

 

– Beyaz yaka için genellikle kesin kıyafet kuralları var. Beyaz yaka tıraş olmalı, hiç değilse derli toplu giyinmeli. Spor giyinen ofis çalışanlarının popülasyonu artsa da hâlâ çok yaygın değil. Mavi yaka ise giyim konusunda rahat. Spor kıyafetleri tercih edebilir ya da üniforma giymesi gerekebilir. Eğer sahada tehlike varsa baret başta olmak üzere koruyucu kıyafetler giymesi çok önemli.

İlgili resim

 

 

-İş Kanunu 63. madde gereği haftalık çalışma süresi 45 saat ve bu 66 saatten fazla olamaz. Mavi yakalıların beyaz yakadan bu anlamda hiçbir farkı yok.

-Fazla mesai hem mavi yaka hem de beyaz yaka için söz konusu olabilir.

-Kanun nazarında beyaz yaka da mavi yaka da eşit. Her iki çalışan da sendikaya bağlı çalışabiliyor.

Kaynak:kariyer.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.