Ayrıntılı Finansman Programı Nedir?

muhasebe-7

  1. Ayrıntılı Finansman Programı

 

II sayılı cetvelde yer alan Özel Bütçeli Kurumlar ile III sayılı Cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlayacaklardır.

Bu kapsamda yer alan;

  • Hazine yardımı almayan kuruluşlar AFP’lerini kendileri oluşturarak onaylayacaklar,
  • Hazine yardımı alan kuruluşlar, bağlı veya ilgili oldukları kuruluşun bütçesindeki hazine yardımı tertibinin AHP’si belli olduktan sonra AFP’lerini bu programa paralel olarak hazırlayacak ve onaylayacaklardır. (Söz konusu hazine yardımı tertibinin AHP’sinin tespit edilebilmesi için yardımı alan kurumun AFP’nın önceden teklif edilmesi gerekmektedir.)

Ayrıntılı Finansman Programı, bütçe hazırlık sürecinde Finansman Cetveli hazırlamış olsun veya olmasın, nakit yönetimini kendisi yapan tüm kurumların oluşturacağı bir cetveldir. Cetvelde esas itibariyle Ayrıntılı Harcama Programına ilave olarak gelir bilgileri ile nakit hareketleri yer almaktadır. Örnek AFP aşağıda yer almaktadır.

AFP ile ilgili olarak detaylı talimat 2006 yılında yayınlanacak olan bütçe uygulama talimatlarında yer alacaktır. Bununla birlikte;

Ödenek/Gelir sütununda; bütçe kanunu ile yasalaşacak olan gelir, gider ve finansman cetveli bilgileri yer alacak,

Diğer sütunlarda aylar itibariyle mali akışı düzenleyecek program bilgileri yer alacaktır.

Bütçesini denk bağlamış olan bir kuruluş yani Finansman cetveli olmayan bir kuruluş da AFP hazırlayacaktır. Çünkü AFP’de yıl içindeki kasa hareketleri de yer almaktadır. Bakanlığımızca yıl içinde Hazine Yardımı ile ilgili yapılacak mali politikalara bu tablo veri teşkil edecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.