249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı ( – )

butce-1

Diğer mali duran varlıkların değerinde, sürekli ya da önemli ölçüde meydana gelen değer azalmalarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi

BORÇ 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı ( – ) ALACAK
AZALIŞLAR
(-)
ARTIŞLAR
(+)

————————————————————————

Değer azalması olan mali duran varlıklar için ayrılması gereken karşılık

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı ( – ) alacak ve 654 Karşılık Giderler Hesabına borç kaydedilir.

Değer azalmasının ortadan kalkması, azalması ya da mali duran varlıkların işletme kayıtlarından çıkartılması durumunda ise 

249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı ( – ) borç kaydedilerek,  Karşılık tutarı Aynı dönemde ise  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabının alacağına, Sonraki dönemde ise 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabına alacak kaydedilerek kapatılır.

————————————————————————

Örnek :

a – ZEN işletmesi 01/07/…. tarihinde başka başka bir işletmenin çıkardığı 50.000 TL tutarındaki tahvilleri banka aracılığıyla almıştır. İşletmenin amacı şirket üzerinde oy hakkı almak ve yönetime katılmak değildir, sadece uzun vadeli bir yatırım amaçlıdır.

b – 05/11/… tarihinde almış olduğu tahvillerin borsa değerinin 40.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – 31/12… tarihinde değeri düşen tahvillerin piyasa değerinin 47.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir

Tarih : 01/07/….  ( Tahvil Satın Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
       102 Bankalar Hesabı
 50.000
.
 .
50.000

Tarih : 05/11…. ( Tahvillere karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 50.000 TL den 40.000 TL ye düştüğünden 50.000 – 40.000 = 10.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
   249 Diğer Mali Duran Var. Kar. Hs ( – )
10.000
.
 .
10.000

Tarih : 31/12/…. ( Karşılık Tutarının Bir Kısmının İptali )

2017 ASGARİ ÜCRET
PRİM ÖDEDİKÇE EMEKLİ MAAŞIM DÜŞER Mİ?

Hisse senetlerinin değeri 40.000 TL den 47.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 7.000 TL si iptal edilir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
249 Diğer Mali Duran Var. Kar. Hs ( – )
       644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs
 7.000
.
 .
7.000

Örnek :

a – AR işletmesi 01/05/…. tarihinde başka başka bir işletmenin çıkardığı 80.000 TL tutarındaki tahvilleri banka aracılığıyla almıştır. İşletmenin amacı şirket üzerinde oy hakkı almak ve yönetime katılmak değildir, sadece uzun vadeli bir yatırım amaçlıdır.

b – 04/10/… tarihinde almış olduğu tahvillerin borsa değerinin 65.000 TL ye düştüğünü tespit etmiştir.

c – Aynı dönem içerisinde değer artışı meydana gelmemiştir, izleyen dönemde değeri düşen tahvillerin piyasa değerinin 77.000 TL ye yükseldiği tespit edilmiştir

Tarih : 01/05/….  ( Tahvil Satın Alınması )

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
 248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
       102 Bankalar Hesabı
 80.000
.
 .
80.000

Tarih : 04/10…. ( Tahvillere karşılık ayrılması )

Hisse senetleri 80.000 TL den 65.000 TL ye düştüğünden 80.000 – 65.000 = 15.000 TL değer düşüklüğü olmuştur.

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
654 Karşılık Giderler Hesabı
   249 Diğer Mali Duran Var. Kar. Hs ( – )
15.000
.
 .
15.000

Tarih : İzleyen Dönem ( Karşılık Tutarının Bir Kısmının İptali )

Hisse senetlerinin değeri 65.000 TL den 77.000 TL ye yükseldiğinden, ayrılan karşılıkların 12.000 TL si iptal edilir

Mad. No
AÇIKLAMA
BORÇ
ALACAK
249 Diğer Mali Duran Var. Kar. Hs ( – )
      671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hs
 12.000
.
 .
12.000

kaynak:http://www.muhasebex.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.