KBS’de Taşınır Kaydına İlişkin Genel Yazı

Denetçi-3

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı    : B.07.0.MGM.049-809-99-03/                                               12.01.2009 * 0291

Konu   : ’de Taşınır kaydı.

VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

Bilindiği gibi 28/12/2006 tarih ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin (d) bendi hükmüyle; Bakanlık birimlerinin taşınır kayıt ve işlemlerini say2000i sistemi üzerinden yaptırmaya, uygulama sonuçlarına göre diğer idarelerin taşınır işlemlerinin de say2000i sistemi üzerinden yürütülmesine ve buna ilişkin usul ve esaslar ile uygulama tarihini idareler itibarıyla belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Verilen yetkiye dayanılarak Genel Müdürlüğümüzce yürütülen mali işlemlerin otomasyonu projesi çerçevesinde Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde (KBS) taşınır kayıt işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla “Taşınır Mallar Yönetim Sistemi” modülü hazırlanmış, programın kullanılabilirliğine ilişkin test çalışmaları olumlu sonuçlanmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerince sistemin kullanımına 02/01/2009 tarihi itibarıyla başlanılması kararlaştırılmış olup, belirtilen tarihten itibaren edinilen taşınırlara ilişkin kayıt ve işlemlerin, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı yönetimindeki SGB Taşınır Sistemiyle birlikte Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Bilgi Sistemi (KBS) içinde yer alan Taşınır Mallar Yönetim Sisteminde de yapılması gerekmektedir. Ancak, aksi bildirilmediği sürece, muhasebe kayıtlarına esas Taşınır İşlem Fişleri Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı yönetimindeki SGB Taşınır Kayıt Sisteminden alınacaktır.

Buna göre, 02/01/2009 tarihinden itibaren Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü ve ihtiyaçları Muhasebat Genel Müdürlüğü bütçesinden gönderilen ödeneklerle karşılanan kurum saymanlık müdürlüklerince edinilen veya bu birimlere Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünden gönderilen taşınırlar KBS Taşınır Mallar Yönetim Sistemine kaydedilecektir. Muhasebe birimleri yetkilendirme işlemlerinde (http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/index.php) internet adresindeki Kamu Hesapları Bilgi Sisteminde Taşınır Uygulamasına İlişkin Yetkilendirme Kılavuzunu dikkate alacak, yetkilendirme konusunda yaşanan sorunlar kimlik@muhasebat.gov.tr adresine e-posta yoluyla iletilecektir. Yetkilendirilen personel, kayıtların yapılması sırasında http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama internet adresinde yer alan Taşınır Mallar Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzundan yararlanacak, tereddüt edilen veya programın işleyişi ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlar tasinir@muhasebat.gov.tr adresine e-posta yoluyla bildirilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

           Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:

1-81 İl Valiliğine (Defterdarlık: Malmüdürlükleri ve kurum saymanlıklarına defterdarlıklarca)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.