Yayınlandı: Cum, Tem 6th, 2018

4483 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan Suçlar Nelerdir?

Mevzuat-16

Bu Kanuna Tabi Olmayan Suçlar:

 1. Görev sırasında işlenip görevle ilgili olmayan suçlar (4483 sayılı Kanun m.2),
 2. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar,
 3. Sıkıyönetim Kanunu kapsamına giren suçlar (1402 sayılı Kanun m.13),
 4. Atatürk aleyhine işlenen suçlar (5816 sayılı Kanun m.1),
 5. Seçimle ilgili suçlar (298 sayılı Kanun m.174),
 6. DGM’nin görev alanına giren suçlar,
 7. 1918 sayılı Kanun kapsamındaki kaçakçılık suçları (m.1, 20 ve Ek 2),
 8. Avukatlık Kanunu Kapsamına giren suçlar (1136 sayılı Kanun m.62),
 9. Türk Parasının Kıymetinin korunması ile ilgili suçlar,
 10. 3005 sayılı Kanun kapsamına giren suçlar,
 11. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar,
 12. CMUK m.421 deki Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali (4483 sayılı Kanun m.2),
 13. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ihbar ve şikayetlerin kin, garaz veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucu anlaşılır veya yargılama sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında (4483 sayılı Kanun m.15).

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 124 üncü maddesi ve devamındaki disiplin hükümleri ile memur ve diğer kamu görevlilerinin kendi özel mevzuatlarındaki disiplin hükümleri saklı tutulmuştur. Çünkü TCK ndaki suçlar toplum düzenini bozucu DMK daki suçlar ise idari düzeni bozucu olarak nitelendirilirler. DMK nın 131 inci maddesine göre ceza kovuşturmasına başlanması disiplin kovuşturmasına ve TCK na göre mahkum olunması veya olunmaması da disiplin soruşturma ve kovuşturmasına engel teşkil etmez.

Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali CMUK m.421 ve m.422 de düzenlenmiş olup, genel hükümlere tabii tutulmuştur.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>