Yeni Nesil Yazar Kasa Nedir? Yeni Nesil Yazar Kasa Ne Zaman Kullanılmaya Başlayacak?

Yazarkasa-1

Yeni Nesil Yazar Kasa Nedir? Yeni Nesil Yazar Kasa Ne Zaman Kullanılmaya Başlayacak

01 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN YENİ NESİL YAZAR KASA KULLANILMASI ZORUNLUDUR.

Yeni nesil yazar kasa

pos sistemi uygulaması 01.01.2016 Tarihinde başlayacaktır. Eski yazar kasaların yıl sonuna (31/12/2015 ) kadar değişmesi gerekir.3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları
Mecburiyeti Hakkında Kanunun 69 ve 70 nolu Genel Tebliği ile 213 Sayılı Vergi Usul
Kanunun 426 ve 427 seri nolu genel tebliğleri ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazların
kullanımı zorunlu kılınmıştır.

1 Ocak 2016 tarihi itibariyle ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olan tüm
mükellefler mevcut yazar kasalarını “Yeni Nesil ÖKC” değiştirmek ve işlemlerinde “Yeni
Nesil ÖKC” kullanmak zorundadır. 31.12.2015 tarihine kadar gerekli değişikliği yapmayan
mükelleflere VUK’un mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
Yeni nesil ödeme cihazlarının en önemli özelliği EFT-POS işleminin birlikte yapılmasıdır
yani sistem hem bankacılık hem de mali fiş kesme işlemlerinin bir arada yapılabilmesine
dayanmaktadır.

ESKİ TİP YAZAR KASALARIN HURDAYA AYRILMASI:
3100 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan eski tip ÖKC ın 60 Seri No.lu ödeme kaydedici
cihaz Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde
yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya
ayrılması gerekmektedir .
Bu İşlem İçin ;
Eski cihazlarını hurdaya ayırmak isteyen mükellefler, aşağıda açıklandığı şekilde işlem yapacaklardır.
Hurdaya ayırma işlemleri, 30 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

a) Mükellefler, Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşların yetkili
servislerine başvuruda bulunarak cihazlarının hafızalarında kayıtlı bilgileri tespit ettireceklerdir.
Yetkili servisçe cihazın kullanılmaya başlandığı tarihten son güne kadar (son gün dahil) mali
hafıza raporu alınacak ve söz konusu rapor servis tarafından düzenlenecek bir tutanağa
iliştirilerek mükellefe verilecektir.

Şu kadar ki (yalnızca hurdaya ayrılacak ödeme kaydedici cihazlara mahsus olmak üzere) söz konusu
işlemlerin mutlaka ilgili üretici veya ithalatçı kuruluşun servisince yapılması şart
olmayıp, Bakanlığımızca yetki verilmiş olması şartıyla herhangi bir ödeme kaydedici cihaz
servisi tarafından yapılması da mümkün bulunmaktadır.

b) Yetkili servis gerekli işlemleri yaptıktan sonra cihazın mali hafızasını söküp, saklanmak
üzere mükellefe verecek ve cihazı çalışamaz hale getirecektir. Mali hafızalar cihaz şasisine
şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda monte edilmiş olduğun
dan, söz konusu sökme işlemi hafıza kutusunu yerinden kesmek suretiyle de gerçekleştirilebilecektir.

c) Mükellefler, servis tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde; servis
tutanağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte vergi dairesine
başvurarak cihazlarının kaydını sildireceklerdir.

d) Başvuruda bulunulan vergi dairesi, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra cihazın levhasını
iptal edip kaydını silecek ve servis tutanağı ile mali hafıza raporunu mükellefin dosyasına
koyacaktır. Mali hafıza ise saklanmak üzere mükellefte kalacaktır.

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA ) ALINMASI VE KULLANILMASI :
ÖKC Kullanmak zorunda olan tüm mükellefler 01/01/2016 tarihinden itibaren Yeni nesil
ÖKC (Yazar kasa) kullanmak zorundadır.
Yeni nesil ÖKC alacak mükellefler VD ‘ne dilekçe ile müracaat ederek yeni nesil ÖKC (yazar
kasa) almak için İZİN yazısı alacaklar.
Aldıkları bu yazı ile Yeni nesil ÖKC satan firmadan cihaz alınacak ,yetkili servise müracaat ederek cihaz
çalışır duruma getirecek ve örnek fişi VD verecektir.

Tüm bu işlemlerin 31/12/2015 e kadar sonlandırılması gerekir.
Yeni yıla az bir sürenin kaldığı bu günlerde mevcut yazarkasalarını “Yeni Nesil Ödeme Kayıt
edici Cihaz” ile değiştirmek zorunda olan mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için yıl
sonundan önce eski yazarkasalarını yetkili servislerinde hurdaya ayırtmak suretiyle, bağlı
bulunduğu vergi dairesine yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almak için dilekçe ile başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.