Taban Aylık Nedir? Taban Aylık Nasıl Hesaplanır?

İmzalayan bayan-2

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1000 gösterge rakamı üzerinden memuriyet taban aylığı ödenir.

375  Sayılı KHK hükümleri

-27.6.1989- KHK 375 (5.7.1991-KHK 433/11 ile değişik) Md. 1 ve Geçici Md.1

 

-1000 GÖSTERGE rakamının her yıl Bütçe  Kanunları ile veya Bakanlar Kurulunca Devlet memurları aylığı için tespit edilecek KATSAYI ile çarpımı sonucu bulunan ve her ay ödenen miktardır.

 

-Memuriyet Taban Aylığı göstergesi için farklı katsayı tespit edilebilir.

 

-Emekli aylığı ve ikramiyesine dahil edilir.

 

– Her ne ad altında olursa olsun ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, ücret ve benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.