Suç Teşkil Eden Belediye Denetim Komisyon Raporları

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafında suç teşkil eden belediye denetim komisyonu raporları için gereğinin yapılması için ayrıca bir meclis kararı alınıp alınmamasına yönelik verdiği görüşte aşağıdaki değerlendirmeleri yapmıştır:

“…5393 sayılı Belediye Kanunun “Denetim Komisyonu” başlıklı 25 inci maddesinin beşinci fıkrasında “Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar.” hükmü 25 inci maddesinin altıncı fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında; “Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.” hükmü mevcuttur.

Buna göre; suç duyurusunda bulunma hususunda ayrıca meclis kararı alınmasının gerekmediği, denetim komisyonu raporunun meclis başkanlığına intikalinden itibaren
gereğinin meclis başkanlığınca yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.