Menkul Kıymetler Kıst Getiri Ölçüsü İle Değerlenir Mi?

Soru : Menkul Kıymetler Ölçüsü İle Değerlenir Mi?

Cevap:

Kıst getiri ölçüsüne göre değerlenecek menkul kıymetlerin rayicinin olmaması veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğunun anlaşılması halinde, değerlemeye esas bedel; menkul kıymetin alış bedeline, vadesinde elde edilecek gelirin ( kur farkları dahil ) iktisap tarihinden gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesiyle bulunur.

Kıst getirinin hesaplanabilmesi için menkul kıymetin getirisinin sabit olmasına bağlıdır. Yani vadede elde edilecek gelir belirlenebilmelidir ki değerleme gününe isabet eden gelir miktarı tespit edilebilsin. Eğer menkul kıymetin getirisi sabit değilse kullanılacak değerleme ölçüsü alış bedeli olacaktır.

Kıst getiri ölçüsünün değerleme işleminde kullanılabilmesi için ;

ve fon portföyünün en az %51′ i Türkiye’ de kurulmuş bulunan şirketlerin hisselerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri dışında bir kıymet olması,

Borsada işlem gören bir kıymet olması durumunda, borsa rayicinin olmaması veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluşmuş olması ve bunların beraberinde de söz konusu menkul kıymetin getirisinin sabit olması,

Borsada işlem görmeyen bir kıymet olması durumunda da getirisinin sabit olması gerekmektedir.

kaynak:muhasebetc.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.