İnşaat İşlerinde Vergilendirme Dönemi ve Beyan

Muhasebe-7

İnşaat İşlerinde Vergilendirme Dönemi ve Beyan

Vergilendirme Dönemi ve Beyan
Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar işin bitim yılının kazancı sayılır ve vergilendirilir. Yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetini yapan işletmelerin şahıs işletmesi ve sermaye şirketi olmasına göre beyan dönemi farklıdır.
Şahıs işletmelerinin gelir vergisi kanununun 42.maddesi hükümlerine göre, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinin sonucu (kar-zarar) işin bitim tarihinde tespit olunmakta ve işin bitimini izleyen yıl mart ayının on beşinci günü akşamına kadar tamamı o yılın geliri olarak beyan edilmektedir.
Gerçek kişiler, kolektif şirket ortakları, komandit şirketlerin, komandite ortaklarının kazançları ticari kazanç olarak adlandırılması nedeniyle inşaat faaliyetinden elde edilen bu kazanç, elde edildiği yılı takip eden yılın mart ayının on beşinci günü akşamına kadar diğer gelirleriyle birleştirilerek, bağlı bulunan vergi dairesine yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bildirilir ve ödenir.

11
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan, anonim limited, hisseli komandit ve aynı mahiyetteki yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. (K.V.K.Mad.2) Yine aynı kanunun 1.maddesinde sermaye şirketlerinin kurumlar vergisi mükellefi olduğu belirtilmiştir. Kurumlar vergisi, kurum sayılan kuruluşların veya bu vergiye tabi mükelleflerin hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kazanç üzerinden alınır.
Sermaye şirketlerin yıllara yaygın inşaat ve onarım faaliyetinden elde ettikleri kazançlar, işin bitim yılının kazancı sayılır ve Kurumlar elde ettikleri safi kazançları kurumlar vergisi beyannamesi ile hesap döneminin kapandığı dördüncü ayın on beşinci günü akşamına beyan ederek ve verildiği ayın sonuna kadar öderler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.