2019 Yılı Aile Yardımı Ödeneği Ne Kadar?

2019 Yılı Aile Yardımı Ödeneği Ne Kadar?

2019 Yılı Aile Yardımı Ödeneği henüz belirlenmemiştir….

2019 Yılı Aile Yardımı Ödeneği belirlendiğinde sitemizde yer alacaktır….

2018 Yılı Aile Yardımı Ödeneği Ne Kadar?

 

2017 Yılı Aile Yardımı Ödeneği Ne Kadar?

2017 Yılı Aile Yardımı Ödeneği aşağıda gösterilmiştir.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NE KADAR

Aile yardımı ödeneği çalışmayan eş ve çocuklar için her ay maaşla birlikte yapılan ödemelerden olup eş için 2134 çocukların herbiri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubu 500) aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulanan tutar olarak ödenmektedir.

2017 EŞ YARDIMI : 204,99 TL.

2017 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) : 48,03 TL

2017 ÇOCUK YARDIMI (6 YAŞ ÜSTÜ ) : 24,02 TL

(01.01.2017 – 30.06.2017 Dönemi)

(03/01/2017 Tarihli Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün,

2017 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi..)

 Maaş Katsayısı0,096058
 Taban Aylık Katsayısı1,503595
 Yan Ödeme Katsayısı 0,030462
 Aile Yardımı (2.134 x 096058)204,98 TL
 Çocuk Yardımı (250 x 096058)24,01 TL
 Doğum Yardımı (2.500 x 096058)240,14 TL
 Ölüm Yardımı :
 Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500)x 096058912,55 TL
 Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500)x 096058]x21.825,10 TL

 

(01.07.2016 – 31.12.2016 Dönemi)

 Maaş Katsayısı0,093259
 Taban Aylık Katsayısı1,4598
 Yan Ödeme Katsayısı 0,029574
 Aile Yardımı (2.134 x 0,093259)199,01 TL
 Çocuk Yardımı (250 x 0,093259)23,31 TL
 Doğum Yardımı (2.500 x 0,093259)233,14 TL
 Ölüm Yardımı:
 Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000+1500) x 0,093259885,96 TL
 Memurun Ölümü Halinde [(8.000+1.500) x 0,093259] x 21.771,92 TL

 

Memura çocuk için verilen aile yardımında çocuk sayısına bakılmaz , öz, üvey veya evlat edinilmiş olup olmamasına bakılmaksızın, bazı şartları taşıyan çocuklarından dolayı memura aile yardımı ödeneği verilmektedir.
Devlet memuru; çocuğunun doğduğu tarihi, çocuğu evlat edindiği tarihi veya geçimini sağlayacağı üvey çocuğun bulunması sonucunu doğuracak bir evlilik yaptığı tarihi izleyen aybaşından itibaren söz konusu çocuklar için aile yardımı ödeneğine hak kazanır. Eşlerin ikisinin de memur olması durumunda bu yardım babaya ödenir.

MEMURA ÇOCUK AİLE YARDIMI PARASI VERİLMESİ İÇİN ŞARTLAR

Her bir çocuk için 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutar kadar aile yardımı ödenmekte olup, 72 aylık ve daha küçük olan çocuklar için ise bu tutar bir kat artırımlı ödenmektedir.
Çocuğun yetim aylığı alıyor olması ya da Devlet tarafından okutuluyor veya eğitim bursu alıyor olması, çocuk için aile yardımı ödenmesine engel teşkil etmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.