Yayınlandı: Per, Oca 25th, 2018

Yurt Dışı Harcırahında Yatak Parası Hesaplama

 

Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları

  1. Daire

Karar Tarihi : 1.10.1996

Tutanak No : 28240

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlığı 1994

29.12.1997 gün ve 97/10468 sayılı “Yurtdışı Gündeliklerine İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararının 2’nci maddesinde, “………faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir.” denilmektedir.

Bu hüküm doğrultusunda, on günden az kalınan süreler için günlük hesaplama yapılması, %40’lık barajın aşılması halinde aşan kısmın değil, harcırahın tamamının %70’i üzerinden hesaplama yapılması ve %50 artırımlı günlük harcırahın değil, artırımsız harcırahın dikkate alınması gerekeceği cihetle; fazla ödenen miktarın sorumlulara ödettirilmesine,

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>