Yayınlandı: Pts, Mar 16th, 2015

ŞUBAT 2015 HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ

Bütçe-2

Sayı: 2015/35                                                                                           6 MART 2015

BASIN DUYURUSU

ŞUBAT 2015 HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ1

Milyon ¨ Şubat 2015 Ocak – Şubat 2015
1. NAKİT GELİRLER 33.526 71.692
2. NAKİT GİDERLER 42.069 76.990
Faiz Dışı Giderler 35.002 65.276
Faiz Giderleri 7.067 11.714
3. FAİZ DIŞI DENGE -1.476 6.416
4.ÖZELLEŞTİRME VE FON GELİRİ 2 86 149
5. NAKİT DENGESİ  (1+4-2) -8.458 -5.149
6. FİNANSMAN   (7+8+9+10+11) 8.458 5.149
7. BORÇLANMA (NET) 4.035 8.821
         DIŞ BORÇLANMA (NET) -181 2.320
Kullanım 0 3.432
Ödeme 181 1.112
         İÇ BORÇLANMA (NET) 4.216 6.501
Kullanım 14.235 25.010
Ödeme 10.019 18.509
8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 3 0 0
9. TMSF’DEN AKTARIMLAR 151 393
10. DEVİRLİ-GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 61 129
11. KASA/BANKA 4 -(5+7+8+9+10) 4.211 -4.194
12. KUR FARKLARI 5 355 642
13. KASA/BANKA (NET) 4   (11-12) 3.856 -4.836

Hazine nakit gerçekleşmeleri, Müsteşarlığımız internet sayfasında aylık dönemler itibarıyla yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, 2014 ve önceki yıllara ilişkin veriler İstatistikler/Kamu Finansmanı/Hazine Nakit Gerçekleşmeleri adresinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

1 Geçici

2 Özelleştirme İdaresi, 2B arazi satış gelirleri ve/veya İşsizlik Fonu’ndan aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.

3 Borç servisinde kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılan tutarları göstermektedir.

4 Pozitif tutar Kasa/Banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.

5 Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.

(*) Geçici

– Hazine istatistikleri ve basın açıklamalarına Internet “http://www.treasury.gov.tr” adresinde ulaşılabilir.

(*) Geçici

– Hazine istatistikleri ve basın açıklamalarına Internet “http://www.treasury.gov.tr” adresinde ulaşılabilir.

Yorum Yazın

XHTML: HTML Etiketi Kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>